Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Globos centras


Globos centro paslaugos - tai paslaugos teikimas siekiant užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centro paslaugų sudėtis - paieška, mokymas, vertinimas, parinkimas, organizavimas, koordinavimas, konsultavimas, informavimas, bendravimas, atstovavimas, tarpininkavimas, bendradarbiavimas.

Globos centro paslaugų sudėtis konkrečiai globėjų (rūpintojų) ir įvakintojų šeimai, budintiems globėjams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams, globojamiems ir įvaikintiems vaikams, gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jų poreikius.

Globos centro paslaugos teikiamos Radviliškio rajono įvaikintiems vaikams, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Globos centro paslaugų uždaviniai:
• organizuoti budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
• konsultuoti asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
• vykdyti mokymus pagal Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau - GIMK programos);
• vertinti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikti išvadas apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengimą;
• nagrinėti ir vertinti fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną;
• parinkti vaikui atitinkamą globėja pagal GIMK programas ir teikti jo kandidatūrą VTAS;
• vykdyti tęstinius periodinius mokymus pagal GIMK programas;
• ne rečiau kaip kas 6 mėnesius vykdyti vertinimą pagal GIMK programas ir teikti siūlymus VTAS dėl tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;
• dalyvauti vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
• koordinuoti pagalbos teikimą bei teikti ar organizuoti asmenims reikiamą pagalbą socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);
• paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
• teikti intensyvią pagalbą;
• organizuoti ir (ar) teikti laikino atokvėpio paslaugas;
• įgyvendinti vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas;
• vertinti vykdomos veiklos kokybę;
• pildyti vaiko aplankymo aktą ir teikti informaciją VTAS;
• bendradarbiauti su socialiniais darbuotojais dirbančiais su šeimomis, savivaldybės administracija kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis
• pagal poreikį bendradarbiauti su biologiniais tėvais, paruošti vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauti vaiką grąžinant biologiniams tėvams.
• sudaryti tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje;
• organizuoti ar inicijuoti globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
• vykdyti gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą.

 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorės 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. V-182 "Dėl globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo tvirtinimo"

Globos centro ir vaiko budinčio globotojo veiklos organizavimo Radviliškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas 

Informacinis video filmukas apie vaiko globą:

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Mūsų Privatumo politiką rasite čia . Sutinku