Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Pabūti kartu - šventė

Marija KALVAITĖ
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre surengta popietė „Pabūkime kartu“ , į kurią susirinko socialinių darbuotojų padėjėjai, lankantys vienišus ir pasiligojusius žmones bei jų lankomieji, kuriems teikiamos socialinės paslaugos – jau garbaus amžiaus, dažnai ligoti, bet dar aktyviai besidomintys šiandieniniu gyvenimu ir pagal galimybes jame dalyvaujantys. Pagalba namuose teikiama 240 – čiai rajono gyventojų, jais rūpinasi, juos lanko 22 socialinių darbuotojų padėjėjai.

Dėkingi už pagalbą

Po Šv. Mišių Radviliškio Parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre susirinkusius socialinių darbuotojų padėjėjus ir senolius, radviliškiečius ir atvykusius iš tolimų bei artimesnių seniūnijų pasveikino Centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė ir pakvietė pabūti kartu, išsakyti vieni kitiems šilčiausius žodžius, pabendrauti.

Renginyje dalyvavusi rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Ivanna Žmejauskienė linkėjo socialinių darbuotojų padėjėjams kantrybės kasdieninių darbų sūkuryje, kad gerumas, šiluma , padovanota vienišiems žmonėms , kuriems taip reikia supratimo, užuojautos ir pagalbos, sugrįžtų atgal.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Radviliškio tarybos pirmininkė Janina Aižinienė, atvykusi į renginį su ansambliu „Pasagėlė“ ir spektaklio „Pusmergės parodymai teisme“ aktoriais, sakė gerai suprantanti vienišus žmones, kuriems trūksta bendravimo. Sveikieji dažnai nemato, nesupranta to, ką savo širdimi jaučia neregintysis ar silpnaregis. Tad labai gera pabūti visiems kartu , pabendrauti, pasikalbėti.

Mintimis pasidalinusi, padėkos žodžius ją lankančiai Birutei Ruškienei išsakiusi Virginija Astrauskienė, prisipažino, jog su nerimu laukė į jos namus ateisiančio svetimo žmogaus, su kuriuo reikės bendrauti, dalintis rūpesčiais, naudotis pagalba. Netrukus moteris suprato – nerimauta buvo be reikalo, ją lankanti Birutė tapo jai geriausia drauge, seserimi, kuriai esanti be galo dėkinga už pagalbą.

Garbus amžius – prabanga

Dauguma lankomų žmonių - jau garbaus amžiaus. Centro direktorė R. P. Vilimaitė pasveikino šių metų jubiliatus: 95- mečio sulaukusią Marijona Petrėtienę, 90-metį švenčiančią Stasę Radinskaitę, 80-metį pažymėjusias Zofiją Remeikienę ir Janiną Staškūnienę bei mažesnį metų kraitį turinčias Stasę Ališauskienę, Janiną Ožalinskaitę ir Vilmą Laucienę.

Susirinkusieji pabūti kartu galėjo pasigrožėti darbščiųjų senolių darbais – surengta jų parodėlė. Grožėtasi spalvingais šeduvės Genovaitės Rimšienės piešiniais, Stasės Onos Bagdonienės nėriniais ir margučiais, kurių sakė moteris, nuo jaunystės kasmet tradiciniais raštais apie šimtą primarginanti, akį traukė Apolonijos Šmickienės bei Veronikos Aldonos Pranskėtienės rankdarbiai.

Už darbštumą, kantrybę, parodėlei pristatytus darbelius padėkos įteiktos A. Šmickienei, S. O.Bagdonienei, V. A. Pranskėtienei S. Radinskaitei, R. Kasnarovič ir G.Rimšienei.

Renginyje „Pabūkime kartu „ dalyvavo, su senoliais ir juos lankančiais darbuotojais bendravo Radviliškio parapijos klebonas Gintaras Sakavičius.

Daug nuoširdžių padėkos žodžių buvo išsakyta darbuotojoms, padedančioms negalios ar ligų prispaustiems žmonėms gyventi ir išgyventi savuose namuose.

Atgal