Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Rizikos šeimoms - kompleksinė pagalba

Siekiant kurti saugesnę aplinką Radviliškio rajone, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnai, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojos, policijos rėmėjai balandžio-gegužės mėnesiais lankėsi socialinės rizikos šeimose. Gegužės mėnesį įvyko tarpinstitucinis susitikimas, kuriame buvo aptarti veiklos rezultatai, tobulinimo galimybės ir ateities perspektyvos, siekiant socialinės rizikos šeimose augančių vaikų gerovės. Pasak Ritos Pranės Vilimaitės, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorės, tokio pobūdžio kompleksiniai vizitai yra išties naudingi. Šeimoms, atsidūrusioms krizinėse situacijose, yra teikiama psichologinė, socialinė, teisinė pagalba, jie mokomi tramdyti pyktį, agresiją, skatinami lavinti įgūdžius, kontroliuojant neigiamas emocijas.

Statistiniai rodikliai rodo, kad smurto artimoje aplinkoje atvejų pasitaiko dažniau socialinės rizikos šeimose, todėl buvo nutarta tęsti pradėtą bendrą darbą, jį orientuojant šiomis kryptimis:
• vykdyti švietėjišką veiklą bendruomenėje, skatinant netoleruoti smurto, netylėti ir spręsti problemas;
• aktyvios teisinės informacijos apie atsakomybę už smurtinį elgesį skleidimas, teikimas;
• visuomenės informavimas apie galimus sprendimo būdus bei pagalbą smurtą patyrusiems asmenims teikiančias institucijas.

Liepos 24 dieną mobili specialistų grupė (socialinio darbuotojo, teisinių žinių turinčio policininko ir pagal kompetenciją - policijos rėmėjo) lankė Aukštelkų seniūnijos socialinės rizikos šeimas, siekiant šioms šeimoms suteikti įvairiapusę, kompleksinę pagalbą. Apsilankymų šeimose metu policijos pareigūnai, policijos rėmėjai ir socialinės darbuotojos domėjosi kasdienėmis šių šeimų problemomis. Su tėvais kalbėjosi apie alkoholio vartojimą ir jo pasekmes, vaikų priežiūrą, smurto šeimoje atvejus. Domėjosi, ar jau pradėti paruošiamieji darbai rugsėjo pirmajai. Šeimos skatinamos ieškoti vidinių resursų, keičiant gyvenimo būdą.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacija

Atgal