Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams


Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre teikiama pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslauga.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugą sudaro:
- atranka;
- informavimas;
- konsultavimas;
- mokymų organizavimas;
- tarpininkavimas ir atstovavimas;
- psichologinės pagalbos organizavimas ir teikimas;
- savipagalbos grupių organizavimas.
Pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams teikia atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai.

Dėl informacijos kreiptis į Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, teikiančius pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams, adresu, Maironio g. 8 a, Radviliškis; 8 61015002

Informacinis video filmukas apie vaiko globą: