Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Atviras kalbėjimas su globojamu ar įvaikintu vaiku

Dažnai įvaikinusioms ar globojančioms mažus vaikus šeimoms tenka susidurti su klausimu - sakyti ar nesakyti vaikui tikrąją tiesą apie jo kilmę ir praeitį? Globėjus ir įtėvius dažnai kamuoja įvairios baimės, kurios trukdo atvirai kalbėtis su jų šeimoje augančiu vaiku. Įvaikinusios ar globojančios šeimos mano, kad vaikas, nežinodamas tikrosios tiesos, bus laimingesnis ir saugesnis, išvengs neigiamų emocijų ir skaudžių išgyvenimų. Globėjai ar įtėviai nerimauja, kad paaugęs vaikas ims ieškoti savo biologinių tėvų, artimųjų ir taip nutols nuo šeimos, kurioje užaugo. Šeima tokiu būdu tikisi išvengti auklėjimo problemų bei jiems nelengvų pokalbių įvaikinimo tema. Būtent šios turimos baimės ir skatina įtėvius ar globėjus neatskleisti tiesos vaikui. Tačiau turima praktika rodo, kad įvaikinimo ar globos fakto nuslėpti beveik neįmanoma. Vaikai anksčiau ar vėliau sužino apie savo kilmę ir praeitį. Todėl labai svarbu, kad apie įvaikinimą ar globą vaikas sužinoti iš savo globėjų ar įtėvių, o ne iš jam svetimų žmonių.

Kodėl svarbu atvirai kalbėtis su įvaikintu ar globojamu vaiku?
• Vaikas turi teisę žinoti apie save.
• Įvaikinimo ar globos slėpimas gali sukelti įvairias pasekmes.
• Įvaikinimo ar globos fakto žinojimas vaikui padeda išgyventi patirtas netektis.

Kada geriausia pradėti kalbėti su vaiku?
Kuo anksčiau, tuo geriau. Kalbėti su vaiku apie įvaikinimą reikia nuo pat jo ankstyvos vaikystės iki pilnametystės, o esant poreikiui, ir vėliau. Augdamas vaikas turi žinoti ir gebėti suprasti savo kilmę ir praeitį.
 
Kaip geriausia pradėti kalbėti su vaiku?
• Labai svarbu yra tai, kaip įtėviai ar globėjai pradeda pokalbį su vaiku apie jo globą ar įvaikinimą. Nuo to priklauso, kaip seksis toliau vystyti pokalbį ir kiek jis bus naudingas. Reikalinga iš anksto apgalvoti, kaip ir kas bus sakoma vaikui. Galima parodyti vaiko biologinių tėvų ar kitų artimųjų nuotraukas, jei tokių yra. 
• Globėjai ar įtėviai patys turi imtis iniciatyvos, diskutuojant apie globos ar įvaikinimo faktą.
• Labai svarbu, kalbant vaikui, nemeluoti ir laikytis nuoseklumo. Kitaip gali būti prarastas vaiko pasitikėjimas globėjais ar įtėviais.
• Svarbu, kad abu tėvai būtų pasiryžę ir tinkamai pasiruošę šiam pokalbiui, kad sutaptų jų požiūriai ir nuostatos.
• Kalbant su vaiku apie jo globą ar įvaikinimą, svarbu atsižvelgti į vaiko amžiaus tarpsnį.
• Knyga „Mano knyga apie mane" puiki priemonės, kalbant su vaiku apie įvaikinimą. 

O visų svarbiausia yra globėjų ar įtėvių emocinis palaikymas, dėmesingumas, skleidžiama šiluma ir besąlygiška meilė.
 
Mieli globėjai ir įtėviai, 
susidūrus su atviro kalbėjimo su vaiku problemomis, kviečiame kreiptis į Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre dirbančias atestuotas GIMK socialines darbuotojas.

Primename, kad visos jau globojančios ir įsivaikinusios vaikus šeimos yra maloniai laukiamos mūsų renginiuose, savipagalbos užsiėmimuose ir tęstiniuose mokymuose bei individualiose konsultacijose.

 

Kartu patiriamos globos problemos sprendžiamos greičiau ir efektyviau. 
Mes esame tam, kad Jums padėtume.

   


RPBSPC atestuotos GIMK socialinės darbuotojos Samanta Lapinskaitė ir Jolita Margevičienė

 

 

Atgal