Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Žmogus ir yra svarbiausia

Susvetimėjusiame ir skubančiame šiandienos pasaulyje žmogiškasis pasiaukojimas ir gailestingumas tampa didžiausiu deficitu. Dažniausiai padedame giminėms, artimiesiems, draugams ar tiems, iš kurių tikimės naudos ar atlygio. Tačiau pati tikroji meilė žmogui - tai biblinis gailestingojo samariečio pavyzdys, kada žmogui padedama nepaisant jo tautybės, išsilavinimo, turto, nelaukiant atlygio.
 
Radviliškio Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatorė Vilma Ramanauskienė, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinio darb. padėjėja Lolita Masiliūnienė ir socialinė darbuotoja darbui su soc. rizikos šeimomis Inga Motiečiūtė nusprendė padaryti gerą darbą ir sutvarkyti buitį iš slaugos palatos grįžtančiai, neįgaliai nuo vaikystės senutei, kuri neturi šeimos ir giminių, kurie tuo pasirūpintų. Tvirtai nusprendę, kad labai svarbu ne pažadus žarstyti ir paskui neištesėti, o imti ir padaryti, kibome į darbus. 
 
Prieš dvi savaites, rėmėjų pagalba, buvo atlikta dezinfekcija. Iš geradarių žmonių atvežta sofa, spintelė, parūpinta patalų, rūbų, malkų, sutvarkyti elektros gedimai. 
 
Apleistą, drėgmės, šalčio, graužikų ir vabalų suniokotą trobelę pavyko nors minimaliai, tačiau sutvarkyti ir paruošti taip, kad pravėrus duris būtų šviesu, malonu ir gera grįžti namo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RPBSPC informacija

Atgal