Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centrui reikalingas atestuotas GIMK socialinis darbuotojas, darbui su globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieška, rengimu, atranka ir pagalbos jiems paslaugų teikimu. 
 
Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
1. turi būti įgijęs socialinių mokslų srities socialinio darbo, socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos krypčių aukštąjį išsilavinimą ir turi ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įgyto išsilavinimo srityje ir įgytą teisę (atestuotas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM) vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimą;
2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles. 
3. turi mokėti dirbti su programomis: MS Word, MS Excel, Internet Explorer;
4. privalumas - turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
 
Daugiau informacijos telefonais: 8 422 53492; 8 610 15002.
 
Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2019 m. kovo 8 d., el. p. info@rpbspc.lt .

Atgal