Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Naujienos

 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai dalyvavo akcijoje

  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – RPBSPC) socialiniai darbuotojai prisijungė prie profesinių sąjungų organizuoto piketo: “Lietuvos gėda: į eurozoną su vergišku socialinių darbuotojų darbo užmokesčiu“ ir 2014-09-26 12.00 val. prisijungdami prie Klaipėdos krašto socialinių darbuotojų asociacijos organizuojamos akcijos, į dangų paleido balionus, kurie simbolizavo „lengvus kaip oras“ socialinių darbuotojų atlyginimus.

  Plačiau...
 • Vaikų dienos centro ,,Ąžuoliukas“ veikla

  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras teikia socialinę priežiūrą dienos metu socialinės rizikos šeimų vaikams. Šių šeimų gyvenimo sąlygos - sunkios, tėvai negali užtikrinti vaikams tinkamos priežiūros, sudaryti sąlygų visapusiškam socialiniam, dvasiniam, moraliniam, intelektualiniam, fiziniam vystymuisi. Siekiant sumažinti vaikų socialinę atskirtį, reikia dirbti šiomis kryptimis: mažinti esamas problemas ir užsiimti prevencine veikla. Svarbu ieškoti būdų, kaip vaikams, gyvenantiems socialinės rizikos sąlygomis, sukurti saugią aplinką ir gerovę.

  Plačiau...
 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras aktyviai domisi ir dalyvauja alkoholizmo mažinimo Lietuvoje veiklose

  2014-08-25,26 Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre (toliau - RPBSPC) vyko seminaras „Prevencinės programos „Linas" įgyvendinimo galimybės Lietuvos ugdymo įstaigose", kurio metu jo dalyviai įgijo gebėjimų sudaryti individualizuotas programas, atsižvelgiant į programos „Linas" reikalavimus.

  Plačiau...
 • Baisogaloje aptarti iššūkiai dirbant su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais asmenimis

  Rugpjūčio 12 dieną Baisogalos seniūnijoje surengta supervizija, kurioje aptarti bendruomenei aktualūs klausimai bei problemos, susijusios su alkoholio, kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimu. Šis susitikimas - ketvirtasis Europos Socialinio fondo finansuojamo projekto „Blaivi tauta - laisva tauta", įgyvendinamo Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus kartu su projekto socialiniu partneriu - Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru, renginys.

  Plačiau...
 • Projekto „Tėveliai, būkime kartu!” vienos dienos stovykla

  Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) įgyvendina projektą „Tėveliai, būkime kartu!“ (pagal 3.1 programos „Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas“ priemonę „Įstaigų ir organizacijų, teikiančių kompleksines paslaugas krizinėse situacijose esantiems tėvams, auginantiems vaikus, ugdant tėvų socialinius ir pozityvios tėvystės įgūdžius ir teikiant prioritetą ankstyvųjų šeimos krizių prevencijai“. Vykdomo projekto svarbiausias tikslas – pilnavertiški tėvų ir vaikų santykiai.

  Plačiau...
 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos dalyvavo penktajame saugaus eismo renginyje Baisogaloje

  Baisogalos bendruomenės penktasis saugaus eismo renginys „Šeimos svetainė“ – susitikimų su šeimomis renginys yra 2014 m. Baisogalos bendruomenės saugaus eismo projekto naujovė.

  Plačiau...
 • Šaukote diskutuota apie pagalbą priklausomybę nuo alkoholio turintiems asmenims

  2014 m. liepos 23 dieną Šaukoto seniūnijoje surengta diskusija apie alkoholio vartojimo žalą ir būdai alkoholio bei kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo mažinimui aptarti. Tai jau trečiasis Europos Socialinio fondo finansuojamo projekto „Blaivi tauta – laisva tauta“, įgyvendinamo Vyskupo M. Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriaus kartu su projekto socialiniu partneriu – Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centru, renginys.

  Plačiau...
 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre vyksta supervizijos bendradarbiavimo skatinimui

  Nuo 2014-06-26 Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre (toliau – RPBSPC) prasidėjo supervizijų ciklas skirtas skatinti bendradarbiavimą, susikalbėjimą bei glaudžių ryšių palaikymą tarp valstybinių organizacijų, savivaldybių skyrių, NVO ir kitų institucijų, siekiant bendrų tikslų.

  Plačiau...
 • Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre vykusioje konferencijoje „Aš ir blaivybė mano aplinkoje“ kalbėta visuomenei skaudžia ir aktualia tema – apie alkoholio vartojimą

  Konferencijos dalyvius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Kazimieras Augulis. „Labai gerai, kad blaivybės idėjos visuomenėje yra nepamirštamos, jos skatinamos. Skaudu, kai išgirsti skaičius, kurie byloja apie vis didesnį alkoholio vartojimo mastą, todėl linkiu konferencijos dalyviams darbingos dienos, kurios rezultatai – labai svarbūs visos Lietuvos ateičiai. Juk mums reikia blaivios ir sąmoningos tautos“, – kalbėjo mero pavaduotojas K. Augulis.

  Plačiau...
 • Socialiniams darbuotojams įteiktos Gerumo Žvaigždės

  Šiais metais pirmą kartą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuota akcija „Geriausio socialinio darbuotojo rinkimai“. Gerumo Žvaigždėmis apdovanoti geriausio vardą pelniusieji socialiniai darbuotojai. Tarp jų ir Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre dirbanti socialinė darbuotoja (darbui su socialinės rizikos šeimomis) Inga Juodienė, kuriai Gerumo Žvaigždė įteikta nominacijoje „Už darbą su šeimomis“.

  Plačiau...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35