Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Darbuotojų funkcijos


ADMINISTRACIJA

Direktorius

 
 
 

Vyriausiasis personalo specialistas

Viešųjų pirkimų specialistas

Psichologas 

KRIZIŲ CENTRAS / VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Socialinis darbuotojas

Budėtojas

PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA

Vyriausias socialinis darbuotojas (koordinuojantis socialinės globos paslaugas asmens namuose) 

Vyriausias socialinis darbuotojas (koordinuojantis socialinių darbuotojų darbą su šeimomis)

Vyriausias socialinis darbuotojas (koordinuojantis pagalbos į namus paslaugas)

Socialinis darbuotojas (dirbantis su šeimomis)

Socialinio darbuotojo padėjėjas (teikiantis socialinės globos paslaugas asmens namuose)

Socialinio darbuotojo padėjėjas (teikiantis pagalbos į namus paslaugas)

Slaugytojas 

Slaugytojo padėjėjas

Masažuotojas

Kineziterapeutas 

GLOBOS CENTRAS

Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius)

Socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas)

Socialinis darbuotojas (teikiantis pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams)

Socialinis globėjas

ŪKIO DALIS 

Vyriausiasis specialistas ūkio reikalams

Vairuotojas

Valytojas

Kiemsargis