Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga


Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga - tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Į paslaugos sudėtį įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo (šeimos) poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga Radviliškio rajone teikiama šeimoms, kurios įrašytos į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą.

Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Paslaugos teikimo uždaviniai:
• teikti socialinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms seniūnijų teritorijose;
• padėti ugdyti suaugusiųjų šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti sveiką, saugią ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje;
• siekti ugdyti suaugusių šeimos narių įgūdžius užtikrinti vaikams visapusį vystymąsi ir ugdymą;
• ugdyti šeimos narių gebėjimus palaikyti ryšius su visuomene;
• siekiant pagalbos šeimai ir vaikui efektyvumo, skatinant seniūnijos, savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos visose Radviliškio rajono seniūnijose ir Radviliškio mieste.