2015 metų projekto „Tėveliai, būkime kartu!” veiklos

2015 metų projekto „Tėveliai, būkime kartu!” veiklos

Jau trečius metus vykdomos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro projekto „Tėveliai, būkime kartu!” veiklos. Nuo 2015 metų kovo mėnesio Baisogalos seniūnijoje, Pakiršinio kaime vedami „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo tėvams, auginantiems 6-11 metų amžiaus vaikus, mokymai”, kuriuose dalyvauja tėvai iš socialinės rizikos šeimų. Baisogalos seniūnijoje šie mokymai vyks net dvejose grupėse, nuo 2015 metų balandžio 2d. mokymai prasidės ir pačioje Baisogaloje. Socialiniai darbuotojai dalindamiesi patirtimi apie klientų, dalyvavusių pozityvios tėvystės įgūdžių mokymuose, teigiamus pokyčius patys inicijuoja papildomų grupių atsiradimą.

Nuo 2015 metų sausio mėnesio pradėti vesti savipagalbos grupės užsiėmimai Šeduvos seniūnijoje, kurių metu moterys iš socialinės rizikos šeimų bendrauja joms aktualiomis temomis ir ieško geriausių turimų problemų sprendimo būdų, padedamos savipagalbos grupės procesą koordinuojančių socialinių darbuotojų. Savipagalbos grupių susitikimų metu analizuojamos tokios temos kaip: vaikų auklėjimo sunkumai; tėvų ir vaikų tarpusavio santykių ypatumai; konfliktų sprendimo būdai; prekybos žmonėmis reiškinys; nesaikingo alkoholio vartojimo padariniai ir kitos.

Projekto metu, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, rekomendacijas suteikiama kompleksinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms. Organizuojant pagalbą pasitelkiami skirtingų sričių specialistai (socialiniai darbuotojai, psichologai, policijos pareigūnai ir pan.) bei suteikiama materialinė pagalba svarbiausiais maisto produktais ir pagrindinėmis higienos priemonėmis. Šiais metais materialinė pagalba jau suteikta 6 stokojančioms šeimoms.

Projekto veiklos bus vykdomos visus 2015 metus tikimasi, kad šiais metais kaip ir praėjusiais pavyks pasiekti puikių rezultatų ir suteikti pagalbą didesniam skaičiui šeimų.

 

Parengė RPBSPC vyr. socialinė darbuotoja
Milda Mockaitytė-Cicilionienė

 

 

Pakeisti teksto dydį