Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį 2024 metais

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2024 m. I ketv.

2024m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas) 8,975 2947,79
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) 36,5 2507,30
Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai) 54 1571,47
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas) 1,75 1589,88
Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai) 3,75 1288,41
Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas) 3,75 2296,73

 

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį 2023 metais

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2023 m. IV ketv.

2023 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas)  

8,975

2685,78
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) 39,75  

2221,90

Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai)  

53,75

1523,51
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas)  

2,0

 

1827,38

Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai)  

3,75

 

1270,51

Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas)  

3,75

 

2232,11

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2023 m. III ketv.

2023 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas)  

8,975

2481,32
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK, BŠN) 39,25  

2139,33

Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai)  

54,75

1384,32
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas)  

2,0

 

1639,47

Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai)  

3,75

 

1185,46

Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas)  

3,75

 

2193,8

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

 Pareigybės pavadinimas  

Etatų skaičius 2023 m. II ketv.

2023 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas)  

8,975

2566,45
Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK) 38,75  

2039,95

Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai)  

48

1448,46
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kineziterapeutas, masažistas)  

2,0

 

1661,21

Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai)  

3,75

 

1168,44

Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas)  

3,75

 

2075,81

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2023 m. I ketv.

2023 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, PŠT vedėjai, vyr. socialinis darbuotojas, vyr. buhalteris, globos centro veiklų vadovas)  

8,075

 

2684,20

Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai dirbantys su šeimomis, VDC socialiniai darbuotojai, globos koordinatoriai ir GIMK) 40  

2128,82

Individualios priežiūros personalas (pagalba į namus, asmeniniai asistentai, slaugytojo padėjėjai)  

47,75

1469,12
Sveikatos priežiūros personalas (slaugytojas, kinezeterapeutas, mazažistas)  

2,0

 

1622,57

Transporto ir ūkio veiklos personalas (vairuotojai, valytojai)  

3,75

 

1322,46

Kiti specialistai (buhalteris, vyr. personalo specialistas, viešųjų pirkimų specialistas, psichologas)  

3,75

 

2103,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2020 m. IV ketv.

2020 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur/etatui

(neatskaičius mokesčių)

2020 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur/etatui (neatskaičius mokesčių)  
    Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai)
Direktorė 1 * *
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 1 * *
Vyr. buhalterė 1 * *
Vyr. socialinės darbuotojos 4,15 1684,35 1638,24
      Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai
Buhalteris 0,75 * *
Vyr. personalo specialistas 1 1311,03 1233,85
Viešųjų pirkimų specialistas 1 1331,10 1316,14
      Paramos šeimai tarnyba
Socialiniai darbuotojai 1,5 1213,80 1182,40
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis 21,5 1508,00 1510,99
Individualios priežiūros personalas 36 1038,04 1037,86
Laikini globėjai 1 MMA MMA
Globos koordinatoriai 5,6 1229,21 1224,00
Atvejo vadybininkai 8 1571,14 1540,07
  Transporto ir ūkio veiklos personalas
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 * *
Vairuotojas 1 * *
Valytojos 1,5 MMA MMA
       Sveikatos priežiūros personalas
Slaugytojas 1 * *
Slaugytojų padėjėjos 2,5 993,44 941,67
Kinezeterapeutas 0,25 1335,6 1258,21
Masažistas 0,5 * *
       Krizių centro personalas
Psichologas 0,75 * *

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)

 

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

 

Pareigybės pavadinimas

 

Etatų skaičius 2020 m. III ketv.

2020 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

    Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai)
Direktorė 1 *
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 1 *
Vyr. buhalterė 1 *
Vyr. socialinės darbuotojos 4,15 1577,44
      Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai
Buhalteris 0,75 *
Personalo specialistas 1 1334,23
Viešųjų pirkimų specialistas 1 1283,53
      Paramos šeimai tarnyba
Socialiniai darbuotojai 1,5 1175,2
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 22,5 1409,83
Individualios priežiūros personalas 36,75 959,10
Laikini globėjai 1 MMA
Globos koordinatoriai 5,6 1247,13
Atvejo vadybininkai 8 1521,97
  Transporto ir ūkio veiklos personalas
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 *
Vairuotojas 1 *
Valytojos 1,5 MMA
       Sveikatos priežiūros personalas
Slaugytojas 1 *
Slaugytojų padėjėjos 2,5 929,04
Kinezeterapeutas 0,25 1239,33
Masažistas 0,5 *
       Krizių centro personalas
Psichologas 1,5 1716,16

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)

 

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius 2020 m. II ketv.

2020 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)

    Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai)

Direktorė

1

*

Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams

1

*

Vyr. buhalterė

1

*

Vyr. socialinės darbuotojos

4,15

1780,31

      Personalo, apskaitos ir viešųjų pirkimų specialistai

Buhalteris

0,75

*

Vyr. personalo specialistas

1

1204,23

Viešųjų pirkimų specialistas

1

1437,81

      Paramos šeimai tarnyba

Socialiniai darbuotojai

1,25

1188,11

Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis

21,25

1713,77

Individualios priežiūros personalas

37,25

1200,70

Laikini globėjai

1

MMA

Globos koordinatoriai

5,6

1261,3

Atvejo vadybininkai

8

1673,55

  Transporto ir ūkio veiklos personalas

Vyr. specialistas ūkio reikalams

1

*

Vairuotojas

1

*

Valytojos

1,5

MMA

       Sveikatos priežiūros personalas

Slaugytojas

1

*

Slaugytojų padėjėjos

2,5

933,54

Kinezeterapeutas

0,25

1258,39

Masažistas

0,5

*

       Krizių centro personalas

Psichologas

1,35

1622,18

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)

 

Informacija apie Radviliškio SPC darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2020 m. I ketv. 2020 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur

(neatskaičius mokesčių)

Direktorė 1 *
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 1 *
Vyr. buhalterė 1 *
Vyr. socialinės darbuotojos 4,15 1510,84
Buhalteris 0,75 *
Vyr. personalo specialistas 1 1085,91
Viešųjų pirkimų specialistas 1 1212,12
Socialiniai darbuotojai 1,25 1152,48
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 22,75 1412,34
Individualios priežiūros personalas 36,5 953,61
Laikini globėjai 2 607,00
Globos koordinatoriai 5,5 1158,36
Atvejo vadybininkai 8 1393,61
Asmeniniai asistentai 2,75 922,03
Psichologai 1,35 1539,39
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 *
Vairuotojas 1 *
Valytojos 1,5 607,00
Slaugytojas 1 *
Slaugytojų padėjėjos 2,5 910,65
Kinezeterapeutas 0,25 1199,52
Masažistas 0,5 *

 

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo“ II skyriaus 22.3 punktas)

 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m. I ketv. 2019 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. II ketv. 2019 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. III ketv. 2019 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. IV ketv. 2019 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2019 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai)
Direktorė 1 * 1 * 1 * 1 * *
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams 1 * 1 * 1 * 1 * *
Vyr. buhalterė 1 * 1 * 1 * 1 * *
Vyr. socialinės darbuotojos 4 1249,82 3,5 1344,63 3,5 1384,24 4,15 1395,17 1343,47
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
Buhalteris 0,75 * 0,75 * 0,75 * 0,75 * *
Vyr. personalo specialistas 1 1045,53 1 1137,99 1 1085,42 1 940,54 1052,37
Viešųjų pirkimų specialistas 1 912,02 1 904,68 1 1058,18 1 1208,79 1020,92
Paramos šeimai tarnyba
Socialiniai darbuotojai 1,75 1178,06 1,75 1025,89 1,25 1161,12 1,75 1075,97 1110,26
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 26 1188,81 27 1339,61 27 1342,58 27 1501,02 1343,00
Individualios priežiūros personalas 35,25 744,17 36 846,71 36 826,42 36,75 913,26 832,64
Laikini globėjai 1 400,00 1 555,00 2 555,00 555,00
Globos koordinatoriai 4,5 1125,30 4,5 1166,92 4,5 1136,92 5,5 1257,13 1171,57
Atvejo vadybininkai 8 1232,85 8 1389,96 8 1322,65 8 1416,91 1340,59
Transporto ir ūkio veiklos personalas
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 * 1 * 1 * 1 * *
Vairuotojas 1 * 1 * 1 * 1 * *
Valytojos 1,5 555,00 1,5 555,00 1,5 555,00  1,5 555,00 555,00
Sveikatos priežiūros personalas
Slaugytojas 1 * 1 * 1 * 1 * *
Slaugytojų padėjėjos 3,5 711,88 3,5 922,18 3,5 941,73 2,5 877,42 863,30
Kinezeterapeutas 0,25 753,92 0,25 1221,80 0,25 1145,26 0,25 1144,93 1066,47
Masažistas 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * *
Krizių centro personalas
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 0,5 * 0,5 * 0,5 * 0,5 * *
Budėtojas (krizių centre)  –
Psichologas 1,3 1222,37 1,25 1238,34 1,25 1298,43 1,25 1169,63 1232,19

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo” II skyriaus 22.3 punktas)

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m. I ketv. 2018 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. II ketv. 2018 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. III ketv. 2018 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. IV ketv. 2018 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2018 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) 5 933,83 5 1058,44  7 982,22 7 1062,95 1009,36
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
Buhalteris 0,75 616,98 0,75 654,36 0,75 876,49 0,75 964,14 777,99
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas 1 604,17 1 694,68 1 681,71 660,19
Vyr. personalo specialistas 1 749,88 749,88
Viešųjų pirkimų specialistas 1 639,97 639,97
Paramos šeimai tarnyba
Socialiniai darbuotojai 3 710,22 3 800,59 2,5 759,92 2,5 753,04 755,94
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 26,5 823,83 26,5 835,22 26,5 807,48 26,5 1021,88 827,10
Individualios priežiūros personalas 34 459,15 34,5 578,61 34,5 556,50 34,5 612,15 551,60
Laikini globėjai 2 400,00 2 400,05 2 400,00 2 400,00 400,00
Globos koordinatoriai 4 689,00 4 723,45 706,23
Atvejo vadybininkai 8 834,75 8 1001,70 918,23
Transporto ir ūkio veiklos personalas
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 660,24 1 798,00 1 779,10 1 857,01 773,59
Vairuotojas 1 550,41 1 536,42 1 598,24 1 658,06 585,78
Valytoja 1 413,91 1 411,81 1,25 400,00 1,5 400,00 406,43
Sveikatos priežiūros personalas
Slaugytojas 0,25 479,64 1 624,96 1 612,15 1 673,36 597,53
Slaugytojų padėjėjos 4 442,26 3,5 555,78 3,5 530,00 3,5 583,00 527,76
Kinezeterapeutas 0,25 519,12 0,25 631,68 0,25 612,15 0,25 673,36 609,08
Masažistas 0,5 518,28 0,5 628,80 0,5 612,15 0,5 673,36 607,40
Krizių centro personalas
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 0,5 573,72 0,5 612,78 0,5 569,75 0,5 626,73 595,75
Budėtojas (krizių centre) 2 519,32 2 567,17 543,25
Psichologas 0,75 759,08 0,75 822,92 0,75 821,50 1,25 821,50 806,25

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m. I ketv. 2017 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. II ketv. 2017 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. III ketv. 2017 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. IV ketv. 2017 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2017 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) 5 842,79  5 897,50 5 857,60 5 910,48 877,09
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
Buhalteris 0,75 478,95 0,75 536,34 0,75 534,45 0,75 616,30 541,51
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas 1 534,20 1 563,64 1 551,46 1 594,72 561,01
Paramos šeimai tarnyba
Socialiniai darbuotojai 2,75 626,40 2,75 633,03 2,75 645,58 2,75 660,94 641,49
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 24 672,66 24 777,26 26,5 712,62 26,5 739,10 725,41
Individualios priežiūros personalas 34 421,52 34 428,84 34 436,22 34 456,12 435,67
Laikini globėjai 2 378,63 2 386,19 382,41
Transporto ir ūkio veiklos personalas
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 524,90 1 632.73 1 634,20 1 652,16 610,00
Vairuotojas 1 492,89 1 509,67 1 516,39 1 572,25 522,80
Valytoja 1 380,00 1 380,00 1 380,10 1 448,77 397,22
Sveikatos priežiūros personalas
Slaugytojas 1 341,41 1 410,34 1 435,12 1 452,38 409,81
Slaugytojų padėjėjos 3 402,23 3 408,54 3 411,32 3 428,42 412,63
Kinezeterapeutas 0,5 221,55 0,5 225,12 0,25 198,24 0,25 126,84 137,10
Masažistas 0,5 221,55 0,5 225,12 0,5 220,29 0,5 232,89 224,96
Krizių centro personalas
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 0,5 234,90 0,5 241,50 0,5 239,82 0,5 279,93 249,04
Budėtojas (krizių centre) 2,7 459,36 2,7 533,67 2,7 495,41 2,7 494,54 495,75
Psichologas 1 1 1 1

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2016 m. I ketv. 2016 m. I ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. II ketv. 2016 m. II ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. III ketv. 2016 m. III ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. IV ketv. 2016 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2016 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Direktorius 1 994,00 1 994,00 1 994,00 1 990,28 993,07
Direktorės pavaduotoja 1 745,50 1 745,50 1 762,70 1 873,12 781,71
Vyr. buhalteris 1 710,00 1 729,69 1 847,06 762,25
Buhalteris 1 686,33 0,75 568,00 0,75 607,36 0,75 755,71 643,69
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 647,87 2 647,87 2 627,85 2 742,07 666,42
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre, krizių centre) 1 585,75 1,5 523,63 1,5 551,13 1,5 611,29 567,95
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 18 645,55 18 662,78 18 675,96 18 688,68 668,24
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su globėjais, įteviais, rūpintojais 1 603,50 1 603,50 1,5 603,50 2 643,08 613,40
Socialinio darbuotojo padėjėjas 34 411,80 34 411,80 33,75 411,80
Socialinio darbuotojo padėjėjas (pagalba į namus)  20,5 460,54  423,98
Socialinio darbuotojo padėjėjas ( dienos globa asmens namuose) 12 459,70 423,77
Psichologas 1 568,00 1 585,75 1 581,15 1 646,59 579,01
Valytojas (kiemsargis) 1 380,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 380,00
Vairuotojas 1 426,00 1 426,00 1 426,00 1 516,60 448,65
Vyr. specialistas ūkio reikalams 1 532,50 1 537,83 1 635,75 568,69
Specialistas ūkio reikalams 1 532,50
Apskaitininkas 0,75 513,57
Vyr. personalo – viešųjų pirkimų specialistas 1 426,00 1 426,00 1 596,40 482,80
Personalo – viešųjų pirkimų specialistas 1 454,40
Slaugytoja 0,75 422,45 0,75 422,45 0,75 422,45 1 442,69 427,51
Slaugytojų padėjėjos 1 411,80 1 411,80 3 411,80 3 431,12 416,63
Kinezeterapeutas 0,25 404,70 0,25 422,45 0,25 422,45 0,5 212,95 427,13
Masažistas 0,5 404,70 0,5 422,45 0,5 422,45 0,5 230,22 427,51

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2015 m. I ketv. 2015 m. I ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. II ketv. 2015 m. II ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. III ketv. 2015 m. III ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. IV ketv. 2015 m. IV ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2015 m. darbo užmokestis su priedais Eur, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 805,85 1 949,32 1 805,60 1 824,61 846,35
Direktorės pavaduotoja 1 634,64 1 674,15 1 668,86 1 807,91 699,88
Buhalteris 1 639,00 1 616,84 1 678,75 1 726,30 657,83
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 584,51 2 625,92 2 611,56 2 740,51 639,30
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre, krizių centre) 1 532,26 1 549,23 1 524,83 1 690,74 576,99
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre) 0,25 115,38 0,25 115,38 0,25 115,38 115,38
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 18 555,50 18 553,53 18 576,87 18 560,46 561,59
Socialinio darbuotojo padėjėjas 26,75 361,92 28,25 359,76 31 374,88 30,5 433,97 382,63
Psichologas 1 532,50 1 532,50 1 531,53 1 632,72 557,31
Valytojas (kiemsargis) 1 314,00 1 379,23 1 320,09 1 416,33 357,41
Vairuotojas 1 406,82 1 520,46 1 436,88 1 485,52 442,30
Specialistas ūkio reikalams 1 438,00 1 492,82 1 573,68 1 616,98 528,62
Apskaitininkas – viešųjų pirkimų specialistas 1 404,70 1 405,83
Apskaitininkas 0,75 298,83 0,75 419,71 359,27
Personalo – viešųjų pirkimų specialistas 1 403,50 1 497,93 423,81
Slaugytoja  1 404,70 1 399,36 0,75 303,52 0,75 460,95 392,14
Slaugytojų padėjėjos 5 342,95  8 333,24 4 330,27 1 522,24 382,14
Kinezeterapeutas 0,25 101,17 0,25 101,20 0,25 101,17 0,25 125,38 107,23
Masažistas 1 404,70 1 404,70 0,5 202,35 0,5 303,53 328,82
Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketv. 2014 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius II ketv. 2014 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius III ketv. 2014 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius IV ketv. 2014 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2014 m. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 2667,73 1 2754,50 1 2766,27 1 2792,80 2738,34
Direktorės pavaduotoja 1 2124,26 1 2080,01 1 2255,73 1 2074,00 2151,33
Buhalteris 1 2312,67 1 2282,20 1 2368,15 1 2333,80 2323,24
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 1610,75 2 1914,03 2 2011,72 2 2031,70 1884,72
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 1 1689,30 1 2065,90 1 1991,41 1 1926,40 1869,04
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 17 1798,03 16 1925,60 16 1972,95 16 2048,80 1939,93
Socialinio darbuotojo padėjėjas 21 1203,45 26 1243,30 27,75 1231,86 27,75 1190,10 1208,47
Psichologas 0,5 915 1 1472,70 1 2017,82 1 2044,30 1659,04
Valytojas (kiemsargis) 1 1000,4 1 1003,92 1 1180,98 1 1119,90 1100,43
Vairuotojas 1 1323,6 1 1328,40 1 1360,56 1 1323,60 1335,92
Specialistas ūkio reikalams 1 1281 1 1281,00 1 1203,52 1 1567,90 1350,81
Apskaitininkas – personalo specialistas 1 640,50 1 1213,50 1 1381,00 1 1281,00 1289,13
Slaugytoja 0,75 1043,10 0,75 1107,10 0,75 1059,70 0,75 1043,10 1048,63
Slaugytojų padėjėjos 5 1134,60 5 1107,50 5 1208,51 5 1130,10 1157,74
Kinezeterapeutas 0,25 347,70 0,25 347,70 0,25 349,11 0,25 346,45 347,75
Masažistas 0,75 1043,10 0,75 1043,10 0,75 1081,80 0,75 1043,10 1056,00
Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketv. 2013 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius II ketv. 2013 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius III ketv. 2013 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius IV ketv. 2013 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2013 m. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 2664,40 1 2764,40 1 2943,88 1 2764,40 2784,27
Direktorės pavaduotoja 1 2101,76 1 2086,33 1 2078,02 1 2204,93 2117,76
Buhalteris 1 2059,93 1 2172,17 1 2235,86 1 2196,00 2165,99
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 1472,55 2 1560,90 2 1704,96 2 1635,00 1593,36
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 1 1668,44 1 1666,44 1 1582,21 1 1686,00 1650,78
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 14 1511,00 13 1594,79 13 1654,57 13 2976,14* 1934,19
Socialinio darbuotojo padėjėjas 26 1236,12 23 1141,28 23 1112,46 24,75 1154,20 1116,02
Psichologas 1 793 0,5 776,91 0,5 807,45 0,5 760,46 784,46
Valytojas (kiemsargis) 1 1244,25 1 1137,32 1 879,47 1 1000,00 1065,26
Vairuotojas 1 1293,30 1 1482,84 1 1131,77 1 1240,30 1287,06
Specialistas ūkio reikalams 1 1060,19 1 1304,93 1 1292,23 1 1052,59 1177,49
Apskaitininkas – personalo specialistas 0,5 640,50 0,5 640,50 0,5 640,50 640,50
Slaugytoja 0,75 1043,10 1043,10
Slaugytojų padėjėjos 5 1134,60 1134,60
Kinezeterapeutas 0,25 347,70 347,70
Masažistas 0,75 1043,10 1043,10

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 “Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” (Žin., 1993, Nr. 28-655), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro 2012 m. vasario 02 d. raštu Nr. (19.7-3.3) SD-753 „Dėl darbo užmokesčio didinimo socialinį darbą dirbantiems darbuotojams”, 2013 m. gruodžio 19 d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr.T-645 ir atsižvelgdama į Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro 2012 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-186-(10.2) „Dėl Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro tarnybinių koeficientų nustatymo principų bei papildomo apmokėjimo už darbą ir skatinimo tvarkos aprašo tvirtinimo” išmokėtas darbuotojos 25% dydžio metinio tarnybinio atlyginimo priedas.

Skip to content