Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro vadovo veiklos ataskaitos

2022 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f565fbf0dda411eda305cb3bdf2af4d8

2021 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/12773820ac1011ecaf79c2120caf5094

2020 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ea9b63196c611eb998483d0ae31615c

2019 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f7e1aa517af111eaa38ed97835ec4df6

2018 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8ecadff6514e11e98bc2ba0c0453c004

2017 m. ataskaita https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f29cbe903bdd11e884a38848fe3ec9e2#prd

 

2022 metai

2022 m. II ketv. finansinės ataskaitos

2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos

 

2021 metai

Finansinės ataskaitos 2021 IV ketv. galutinės

Finansinės ataskaitos 2021 III ketv

Finansinės ataskaitos 2021 II ketv

Finansinės ataskaitos 2021 I ketv.

 

2020 metai

Finansinės ataskaitos 2020 IV ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 III ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 II ketv.

Finansinės ataskaitos 2020 I ketv.

 

2021 m. veiklos programa

2020 m. veiklos programa

2019 m. veiklos programa

 

2020 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskaita

2017 m. veiklos ataskaita

2016 m. veiklos ataskaita

 

2015 m. ataskaitos

II Ketvirtis

III Ketvirtis

IV Ketvirtis

 

 

2014 m. ataskaitos

I Ketvirtis

II Ketvirtis

III Ketvirtis

IV Ketvirtis

 

2013 m.  ataskaitos

I Ketvirtis

II Ketvirtis

III Ketvirtis

IV Ketvirtis

 

2012 m.  ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita 2012 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m.

 

 

 

Pakeisti teksto dydį