PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Jei manote, kad turite pagrįstų įtarimų apie Centro darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, darbo valandomis kreipkitės pasitikėjimo telefonu 8 610 15002, 8 422 53492, elektroniniu paštu info@rpbspc.lt arba parašykite laišką adresu Maironio 8A, Radviliškis, LT-82133.

 

Garantuojame užtikrinti Jūsų asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

 

Antikorupcinis švietimas

 

Apie korupcijos atvejį galite informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

  • raštu;
  • visą parą veikiančiu ,,karštosios linijos“ telefonu Vilniuje 8 526 63333;
  • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt;
  • užpildžius pranešimą elektronine formą.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija elektroninis paštas korupcija@sam.lt.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje: https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425.

RPBSPC Darbo tvarkos taisyklės 2017

RPBSPC Etikos kodeksas

RPBSPC Skundų ir prašymų tvarka

Korupcijos prevencijos 2020-2021 m. planas

RPBSPC direktoriaus įsakymas dėl darbo grupės atsakingos už korupcijos prevencijos tvarkos ir priemonių plano parengimo laiko pratęsimo

Su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro vadovo, pavaduotojo ir vyr. buhalterio pareigomis bei viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis galite susipažinti svetainėje www.vtek.lt.

Su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro vadovo, pavaduotojo ir vyr. buhalterio pareigomis bei turto deklaracijomis galite susipažinti svetainėje www.vmi.lt.

Naudingos nuorodos ir informacija:

 

PRIMENAME

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ir melagingai kaltinti kitą asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

Pakeisti teksto dydį