Bendradarbiavimas

2024 m. vasario 21 dieną Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė, paramos šeimai tarnybos vedėja socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su šeima) Edita Einingienė ir globos centro vadovė Samanta Lapinskaitė svečiavosi Valstybės vaiko teisių apsaugos tarnybos projekto “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas” vadovės Rugilė Ladauskienės inicijuotame susitikime su Kėdainių pagalbos šeimai centru, kuriame dalyvavo diskusijose ir sėmėsi gerosios praktikos pavyzdžių, siekiant stiprinti ir tobulinti teikiamas paslaugas šeimoms ir vaikams bei gerinti jų kokybę. Kartu susitikime dalyvavo ir Gaila Matulytė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM vyriausioji patarėja ir Jurbarko r. savivaldybės socialinių paslaugų centro vadovai ir darbuotojai.  Nuoširdžiai dėkojame kolegoms už puikias iniciatyvas, pasidalintas patirtis ir prasmingas idėjas siekiant kokybiško socialinio darbo įgyvendinimo.
Informaciją parengė RPBSPC Globos centro veiklų vadovas Samanta Lapinskaitė
Pakeisti teksto dydį