Bendras tikslas vienija: požiūriai, iššūkiai ir patirtys

Bendras tikslas vienija: požiūriai, iššūkiai ir patirtys

Saulėtą birželio 4d. rytą į RPBSPC sugužėjo net 10 skirtingų institucijų atstovai: @Radviliškio rajono savivaldybės administracijos, VVTAĮT prie SADM, Radviliškio pagalbos šeimai centras, VšĮ Radviliškio PSPC, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras, sutrikusio intelekto žmonių bendrijos „Radviliškio viltis“, Radviliškio rajono seniūnų, Radviliškio rajono viešosios bibliotekos, „InMedica“ klinikos, Radviliškio rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio. Į susitikimą /diskusiją tema „Bendras tikslas vienija: požiūriai, iššūkiai ir patirtys“ specialistus pakvietė RPBSPC atstovai. Susitikimo tikslai: aptarti skirtingų institucijų ir specialistų funkcijas, veiklos sritis teikiant pagalbą ir/ar organizuojant paslaugas tos pačioms paslaugų gavėjų grupėms; pristatyti RPBSPC veiklos rezultatus; populiarinti socialinį darbą suteikiant kuo daugiau informacijos apie jo galimybes. Aptarta, kur specialistai susiduria su sudėtingomis situacijoms ir pasigenda kitų institucijų bendradarbiavimo. Nemažai dėmesio skirta specialistų funkcijų aptarimui, siekiant suderinti ir geriau suprasti vieni kitų veikimo galimybes skirtingose situacijose. RPBSPC direktoriaus pavaduotoja ir padalinių vadovai susirinkusiems kolegoms pristatė ne tik savo teikiamas paslaugas, bet ir veiklos rezultatus, kėlė klausimus apie galimybes gerinti veiklos efektyvumą per aktyvesnį bendradarbiavimą. Susitikimo/diskusijos metu aptartos tokios temos kaip: paslaugų gavėjų ar pagalbos stokojančių asmenų kelias iki pagalbos ir/ar paslaugų suteikimo; institucijų teikiamos paslaugos, veikimo ribos ir jų susikirtimo taškai; vaikų dienos centrų trūkumas Radviliškio rajone; patyčių mastai mokyklose; psichologinės pagalbos suteikimo galimybės. Susitikimas/diskusija buvo itin produktyvus. Susirinkę specialistai džiaugėsi ne tik pristatę savo teikiamas paslaugas ir veikimo laukus, bet ir sužinoję nemažai informacijos apie kolegų funkcijas bei teikiamas paslaugas apie kurias iki šiol informacijos neturėjo.

Informaciją parengė RPBSPC direktoriaus pavaduotoja Milda Mockaitytė-Cicilionienė

 

Skip to content