2023-07-19

Projektas „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“

Džiaugsmingai pranešame, jog Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai prisijungė prie projekto „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“ Nr. 07-007-P-0001 ir kartu su projekto vykdytoju – Europos socialinio fondo agentūra – […]
2023-07-11

Projektas ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”

  Projekto pavadinimas: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”. Trumpas aprašymas: projekto tikslas – diegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos […]
2023-04-22

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio 2 d. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos […]
2021-01-15

Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-08-0002 (UŽBAIGTAS)

2020-09-24

Projektas ,,Vaikų dienos centras ,,Gandriukas” (UŽBAIGTAS)

2020-09-03

Projektas „Integralios socialinės globos ir slaugos pagalba į namus“ (UŽBAIGTAS)

2020-09-03

Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai (UŽBAIGTAS)

2019-05-15

Projektas „Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ (UŽBAIGTAS)

2019-05-10

Projektas „Socialinės integracijos paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems Šiaulių apskrities gyventojams“ (UŽBAIGTAS)

2019-05-10

Projektai su Radviliškio rajono jaunimo klubu „MIX“ (UŽBAIGTAS)

2019-05-10

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ (Užbaigtas)

2018-11-06

Projektas „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ (UŽBAIGTAS)

   
Skip to content