Darbo su negalią turinčiais asmenimis iššūkiai, planuojant pagalbą šeimai bei užtikrinant vaikų teises ir teisėtus interesus

Darbo su negalią turinčiais asmenimis iššūkiai, planuojant pagalbą šeimai bei užtikrinant vaikų teises ir teisėtus interesus

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnybos socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) Irena Ožolaitė, Lina Liutkevičienė ir Svetlana Elenauskienė organizavo susitikimą –  „Darbo su negalią turinčiais asmenimis iššūkiai, planuojant pagalbą šeimai bei užtikrinant vaikų teises ir teisėtus interesus”. Susitikime dalyvavo RPBPSPC Paramos šeimai tarnybos vedėja (darbui su šeimomis) Milda Mockaitytė-Cicilionienė, socialinė darbuotoja (darbui su šeimomis) Rima Gustaitienė, Valstybės Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT prie SADM)   Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Radviliškio rajone Larisa Paurienė ir  Radviliškio rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Lena Skriptienė.

Nuotoliniu būdu prie susitikimo prisijungė sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Radviliškio viltis“ ir dienos socialinės globos centro „Vilties sodas“ vadovė Danutė Janušauskienė, kuri pristatė įstaigos veiklą bei teikiamas paslaugas negalią turintiems asmenims. VVTAĮT prie SADM  Šiaulių apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus mobiliosios komandos vyr. specialistė Virgilija Augutienė džiaugėsi glaudžiu bendradarbiavimu su Radviliškio socialinių paslaugų centro socialiniais darbuotojais (atvejo vadybininkais).

Diskusijos metu buvo atskleista šeimų, auginančių negalią turinčius vaikus, situacija atvejo vadybos kontekste, dalintasi gerąją patirtimi dirbant su šiomis šeimomis, sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su vaiko gerovės srityje dirbančiais specialistais, siekiant kokybiškesnio atvejo vadybos proceso organizavimo.

RPBSPC informacija

Pakeisti teksto dydį