Diskusijų ciklas ,,Pagalbos šeimai planavimas atvejo vadybos kontekste“ tęsiasi

Diskusijų ciklas ,,Pagalbos šeimai planavimas atvejo vadybos kontekste“ tęsiasi

2020 m. spalio 29 d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) Irena Ožolaitė, Svetlana Elenauskienė ir Lina Liutkevičienė tęsia nuotolinių diskusijų ciklą ,,Pagalbos šeimai planavimas atvejo vadybos kontekste“. Glaudžiai bendradarbiaujant ir padedant socialinėms darbuotojoms (darbui su šeimomis) Onai Danutei Rimšienei ir Rūtai Šimkutei nuotolinė diskusija persikėlė į Šiaulėnų seniūniją.

Diskusijos metu kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Lena Skriptiene, Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro atstove Skaidre Armoniene, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos atstove Lama Šlekiene aptartas atvejo vadybos proceso metu patiriami iššūkiai, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis. Dalyvaujančios institucijos pristatė pagalbos šeimoms, jų vaikams ir pavieniams asmenimis programas.

Diskusijos metu socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) siekia bendro tikslo – užtikrinti kokybišką atvejo vadybos procesą įtraukiant įvairių institucijų atstovus ir bendruomenių narius, teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms. Apibendrinant diskusiją, galima teigti, kad be glaudaus bendradarbiavimo tarp institucijų – pagalba šeimai bus bevertė.
RPBSPC informacija
Pakeisti teksto dydį