Gerosios patirties vizitas

RPBSPC socialiniai darbuotojai ir atvejo vadybininkai 2022-09-14 vyko gerosios patirties vizitui į Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenę „Vilties švyturys“, įsikūrusią vos už 70km. nuo Radviliškio. Su bendruomenės veikla atvykusius svečius supažindino Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenės „Vilties švyturys“ steigėjai: direktorius Albertas Lučunas ir vyr. socialinė darbuotoja Inga Lučunienė. Centro steigėjai dalinosi savo neįkainojama patirtimi, įgyta teikiant pagalbą priklausomiems asmenims jau daugiau nei 20 metų.

RPBSPC darbuotojai turėjo galimybę susipažinti su reabilitacijos proceso eiga, pamatyti aplinką, kurioje sveiksta priklausomi žmonės, išgirsti reabilitacijos procese esančių žmonių istorijas ir patyrimą einant sveikimo keliu. Kartu su priklausomybės centre dirbančiais kolegomis socialiniais darbuotojais diskutuota apie patiriamus iššūkius pagalbos priklausomiems klientams procese, galimybes sumotyvuoti priimti pagalbą tuos, kurie nesiryžta kreiptis.

Tokio pobūdžio vizitai ne tik praplečia žinias apie pagalbos priklausomiems asmenims galimybes ir būdus, padeda stiprinti skirtingų institucijų socialinių darbuotojų bendradarbiavimą, bet ir suteikia tikėjimo, kad kiekvienas priklausomas žmogus gali atrasti sau tinkamą būdą išsilaisvinti iš priklausomybės pinklių.

 

RPBSPC PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su šeima) Milda Mockaitytė-Cicilionienė

Skip to content