Įveik savo baimes

Bijoti yra natūralu ir neišvengiama ir visi turime kokių nors baimių, kurios priklauso nuo mūsų ankstesnės patirties bei vaizduotės. Sveikai augančių vaikų baimės yra lengvai įveikiamos, jos nekeičia būdo savybių ir santykio su aplinka, tačiau jeigu vaikas patiria stresą dėl dažnų konfliktų namie, jei suaugusieji neteikia palaikymo bei supratimo, vaikas gali užsisklęsti, bandyti savarankiškai įveikti sunkumus, o nepavykus, tokios baimės paveikia vaiko charakterį, trikdo santykius su draugais ar šeimos nariais, savarankiškumą, pasitikėjimą savimi.

 

Mažieji vaikų dienos centro „Gandriukas” lankytojai turėjo galimybę patys susipažinti su vienu iš metodų, kaip įveikti savo baimes – tai gebėjimas įvardinti savo baimes. Vaikai mokėsi įvardinti baimių rūšis, atsakyti į klausimus, kokia tai baimė, kodėl mes bijome ir kas gali nutikti bei bandė savo baimes išreikšti ne tik žodžiais, bet ir kūno kalba. Vaikams naudinga kalbėti apie savo jausmus, tačiau jiems tai nėra lengva. Apsitarę ir sužinoję, kad yra vaikų bijančių ir nedidelio aukščio bei niekada nečiuožusių net nuo menkiausio kalniuko – leidomės išbandyti žiemos pramogas ir nugalėti savo baimes.

Negalima žodžiais nusakyti tų patirtų emocijų, kai pirmą kartą rogutėmis nuskrieji žemyn ar stačia galvą pasineri į purų sniegą. Sušlapę ir aplipę sniegu vaikai gėrė karštą arbatą ir dalijosi savo įspūdžiais. Taip smagiai leisdami laiką, vaikai galėjo pasikalbėti ir tapti daug artimesniais.

Saugumo jausmas yra pagrindas stipriai asmenybei vystytis. Svarbiausia, kad vaikas žinotų, jog esame šalia, visados pasirengę jam padėti. Artimas ryšys su bent vienu suaugusiuoju, vaiko tikėjimas, kad yra mylimas ir vertas meilės, padeda susidoroti su nerimą ir baimę keliančiomis situacijomis.

Informaciją parengė: RPBSPC Pakiršinio Vaikų dienos centro socialinė darbuotoja A. Utkienė

Pakeisti teksto dydį