Kodėl ikimokyklinio amžiaus vaikui svarbu lankyti švietimo įstaigą?

Kodėl ikimokyklinio amžiaus vaikui svarbu lankyti švietimo įstaigą?

Kviečiame tėvelius, auginančius 2–5 metų amžiaus vaikus, teikti prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 2023-09-01 ir naudotis sukurtomis puikiomis ikimokyklinio ugdymo sąlygomis Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose! Prašymą galima pateikti dviem būdais: atvykus į švietimo įstaigą arba elektroniniu būdu adresu

https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti251

Ikimokyklinis amžius (nuo gimimo iki 5 metų) žmogaus gyvenime yra ypatingas, nes būtent šiuo amžiaus tarpsniu klostosi svarbiausios vaiko asmenybės savybės, jo suvokimo, mąstymo, bendravimo ypatybės. Mokslo įrodyta, kad kryptingas ir tikslingas ugdymas nuo pirmųjų vaiko gyvenimo metų turi didžiulės įtakos sėkmingai jo intelekto ir kalbos raidai, norui ar nenorui mokytis, santykiams su žmonėmis, jo savivertei, savijautai, elgesiui ir net tolesnio jo gyvenimo sėkmei. Nustatyta, kad vaikams, kurie lankė vaikų darželį ar kitą švietimo įstaigą bent vienerius metus, geriau sekasi mokykloje, jų mokymosi pasiekimai yra aukštesni. Todėl šiuo laikotarpiu vaikui itin svarbu dėmesinga suaugusiųjų – tėvų ir pedagogų – pagalba.

Radviliškio rajono savivaldybėje ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus tėvams padeda įvairių švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse dirbantys kompetentingi ir rūpestingi ikimokyklinio ugdymo ir meninio ugdymo mokytojai, logopedai, specialieji pedagogai, judesio korekcijos pedagogai, socialiniai pedagogai bei kiti darbuotojai. Kokybiškų ir šiuolaikiškų ugdymo sąlygų sudarymu rūpinasi švietimo įstaigų direktoriai ir pavaduotojai ugdymui bei ūkiui.

Vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti kasmet skiriama vis daugiau lėšų. 2022 m. vieno ikimokyklinuko ugdymui ir ugdymo sąlygų sudarymui savivaldybės švietimo įstaigoje vidutiniškai buvo skirta 4 557 Eur. Tėvai, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo grupes, moka tik už vaiko maitinimui skiriamus maisto produktus ir minimaliai už kitas vaiko reikmes (už 1 lankytą dieną lopšelio grupės mokestis yra 2,10 Eur, darželio grupės – 2,30 Eur). Be to, yra įvairių mokesčio lengvatų, kurios suteikiamos atsižvelgiant į šeimos situaciją.

Siekiama, kad kiekvienas Radviliškio rajono savivaldybėje gyvenantis ikimokyklinio amžiaus vaikas turėtų galimybę lankyti ikimokyklinio ugdymo grupę ir kuo geriau pasiruošti tolesniam mokymuisi. 2022–2023 mokslo metais savivaldybės švietimo įstaigose ugdoma apie 940 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tačiau apie 5 proc. 3–5 metų vaikų ir apie 55 proc. 1–2 metų vaikų savivaldybės švietimo įstaigų nelanko.

Todėl kviečiame tėvelius, kurie nori savo vaikams sukurti kuo sėkmingesnę ateitį, teikti prašymus dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 2023-09-01. Aktualią informaciją apie ikimokyklinį ugdymą (įstaigų kontaktus, priimamų vaikų amžių, teisės aktus, laisvų vietų skaičių esamuoju laiku) galima rasti ir prašymą pateikti dviem būdais: atvykus į švietimo įstaigą arba elektroniniu būdu adresu https://www.registruok.lt/go.php/Registruoti251

 

Švietimo ir sporto skyriaus

vyriausioji specialistė Judita Steponavičienė

Skip to content