Kviečiame į komandą

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras skelbia atranką socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) pareigoms užimti.
Socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas) turi būti:
•įgijęs aukštąjį socialinio darbo (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją, ar iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) ir baigęs socialinio darbo studijų programą ar įgijęs socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;
•turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo su šeima ar vaikais ar savanorystės patirtį;
•turėti organizacinių gebėjimų (pvz., gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus);
•nebūti įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu už nusikaltimus žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, už vaiko išnaudojimą pornografijai, pelnymąsi iš vaiko prostitucijos, vaiko įtraukimą į prostituciją ar disponavimą pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, vaiko pirkimą arba pardavimą, taip pat už kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius nusikaltimus ar už analogiškas veikas, numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs ar panaikintas (šie duomenys tvarkomi vadovaujantis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsniu).
Turintis vairuotojo pažymėjimą ir automobilį.
Darbo teritorija: Radviliškio rajonas;
Darbo krūvis: 1 etato (40 val.);
Darbo užmokestis : pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,1
Darbo sutartis: neterminuota.
Daugiau informacijos telefonais: (8 422) 53 492; 8 659 72905
Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2023 m. rugsėjo 22 d. 15 val., el. p. info@rpbspc.lt.
Pakeisti teksto dydį