LANKYTASI REABILITACIJOS CENTRE “NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA”

LANKYTASI REABILITACIJOS CENTRE “NUGALĖTOJŲ AKADEMIJA”

Priklausomybė – tai lėtinė, progresuojanti, nepagydoma liga. Priklausomybė yra daugialypė ir turinti daugybę formų, ji paliečia ne tik priklausomą žmogų, bet ir visą jo aplinką, paveikia ne tik jo paties, bet ir artimųjų gyvenimus. Su priklausomybe kovoti yra be galo sunku, tačiau įmanoma. Svarbu ieškoti pagalbos ir tinkamiausių būdų ligą įveikti ir išmokti su ja gyventi. RPBSPC Paramos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinės priežiūros šeimoms paslaugą ir atvejo vadybininkai, organizuojantys įvairiapusę pagalbą šeimoms, patiriančioms socialinės rizikos veiksnius, savo kasdienėje profesinėje veikloje nuolat susiduria su priklausomybe ir įvairiomis jos formomis. Siekiant plėsti žinias apie priklausomybę ir pagalbą priklausomiems žmonėms, RPBSPC PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su šeima) Milda Mockaitytė-Cicilionienė organizavo gerosios patirties sklaidos išvyką į Reabilitacijos centrą „Nugalėtojų akademija“,  įsikūrusi vaizdingame Bučeliškės kaime, Molėtų rajone. Lankydamiesi ilgalaikės reabilitacijos centruose ir bendraudami su neįkainojamą patirtį turinčiais specialistais, socialiniai darbuotojai gilina žinias apie priklausomybę ir galimybes padėti nuo priklausomybės kenčiantiems paslaugų gavėjams ir jų šeimos nariams.

Reabilitacijos centro „Nugalėtojų akademija“ veikla paremta 12 žingsnių programa (informacijos šaltinis –  https://www.nugaletojuakademija.lt/)

Edukacija priklausomybių tematika. Užsiėmimų metu bendruomenės nariai susipažįsta su priklausomybės ligomis ir jų dėsningumais, mokosi atpažinti ligos atkryčio simptomus, kaip su jais susitvarkyti ir išvengti atkryčio, kuria bendras ir individualias gelbėjimosi nuo atkryčio bendruomenėje ir už jos ribų programas.

Grupinė psichoterapija. Grupių metu bendruomenės nariai mokosi susitapatinti su liga, stebėti savo ir kitų būseną, mąstymą, elgesį ir jausmus, išreikšti juos, išsipasakoti ir paprašyti pagalbos bei paramos, mokosi susitapatinti su kitais žmonėmis, spręsti iškilusius tarpusavio nesutarimus ir atsižvelgti į kitų žmonių jausmus.

Individuali psichoterapija ir konsultavimas. Su psichologo pagalba bendruomenės nariai mokosi atpažinti savo problemas ir ieškoti jų sprendimų, vykdyti asmeninę sveikimo ir vystymosi programą. Formuojama ir stiprinama bendruomenės nario motyvacija tolesnei reabilitacijai.

Savarankiškas darbas su savimi (autoterapija). Tokio darbo metu bendruomenės nariai asmeniškai vykdo terapines užduotis. Taip pat mokosi savistabos bei savianalizės įgūdžių: rašo dienoraštį apie savo mąstymo, elgsenos, emocinės būsenos, santykių su savimi ir kitais pokyčius. Taip bendruomenės nariai mokosi atsakyti už savo fizinę ir dvasinę būseną.

Terapinės išvykos į namus (terapinės atostogos). Tokių išvykų metu bendruomenės nariai ruošiami integruotis į socialų gyvenimą ir atkurti santykius su savo šeimos nariais.

Terapinės stovyklos. Jų metu bendruomenės nariai mokosi turiningai ir blaiviai leisti laisvalaikį už įprastos reabilitacijos įstaigos teritorijos.

Anoniminiai susirinkimai. Anoniminių Alkoholikų (AA) ar Narkomanų Anonimų (NA) filosofija, jų gyvenimo būdas ir idėjos yra nepaprastai svarbios asmeniui, siekiančiam nustoti vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Dėl to, siekdami padėti bendruomenės nariams išlaikyti bendruomenėje įgytus blaivo gyvenimo įgūdžius, skatindami ieškoti naujų socialinių ryšių bei semtis blaivaus gyvenimo patirties, bendruomenėje yra pritaikyta Anonimų filosofija, yra organizuojamos Anonimų grupės ir bendruomenės nariai bent vieną kartą per savaitę lanko Anonimų susirinkimus už bendruomenės ribų.

Betarpiškas bendravimas su pagalbą priklausomiems asmenims teikiančiais profesionalais, sveikstančiais priklausomais asmenimis ir dalinimasis gerąja praktika yra neįkainojama patirtis. Tokio pobūdžio išvykos organizuojamos jau daugiau nei penkerius metus. Susitikimų metu išgirstos sveikstančiųjų nuo priklausomybės gyvenimo istorijos ir sveikimo kelias, padeda specialistams geriau suprasti paslaugų gavėjus, atpažinti jų būsenas ir nukreipti juos pagalbos linkme.

 

Daugiau informacijos apie reabilitacijos centrus, teikiančius pagalbą priklausomiems asmenims galima rasti čia: https://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/psichologines-ir-socialines-reabilitacijos-istaigos-asmenims-priklausomiems-nuo-psichoaktyviuju-medziagu

 

Informaciją parengė: RPBSPC PŠT vedėja socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su šeima) Milda Mockaitytė-Cicilionienė

Skip to content