Nuotolinė diskusija Skėmių seniūnijoje

Nuotolinė diskusija Skėmių seniūnijoje

2020 m. lapkričio 10 d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) Lina Liutkevičienė, Irena Ožolaitė ir Svetlana Elenauskienė pratęsia nuotolinių diskusijų ciklą ,,Pagalbos šeimai planavimas atvejo vadybos kontekste“. Bendradarbiaujant su socialine darbuotoja (darbui su šeimomis) Svietlana Jagminiene ir Skėmių seniūnijos seniūne Ingrida Gladkiene nuotolinė diskusija šįkart persikėlė į Skėmius.

Diskusijoje kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore Lena Skriptiene aptartas kompleksinės pagalbos šeimos reikšmingumas ir bendradarbiavimo su kitomis institucijomis svarba organizuojant atvejo vadybos procesą.

Šios diskusijos tikslas, o kartu ir siekiamybė – užtikrinti kokybišką atvejo vadybos procesą įtraukiant įvairių institucijų atstovus ir bendruomenių narius bei teikiant kompleksinę pagalbą šeimoms. Diskusijos pabaigoje visi dalyviai pritarė išsakytai nuomonei, jog nesant glaudžiam tarpinstituciniam bendradarbiavimui sudėtinga padėti šeimai.

 

 

RPBSPC informacija

Pakeisti teksto dydį