Paskaita studentams

2024 m. vasario 23 d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro  Paramos šeimai tarnybos vedėja (socialiniam darbui su šeimomis) Edita Einingienė ir socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) Lina Frydendal ir Lina Liutkevičienė dalyvavo Šiaulių valstybinės kolegijos Socialinio darbo katedroje socialinio darbo studentų paskaitoje, kur supažindino studentus su RPBSPC veikla, apimančia įvairias socialinio darbo paslaugas, didesnis dėmesys buvo kreiptas į Atvejo vadybos proceso pristatymą, skatinant studentus geriau suprasti socialinio darbo svarbą, galimybes, bei pristatyti praktinius aspektus. Socialinės darbuotojos (atvejo vadybininkės) pristatė atvejo vadybą iš praktinės pusės, pailiustravo rečiau pasitaikančiais atvejais, supažindino su posėdžių vedimo tvarka, sprendimų priėmimo metodų  ypatumais.

Studentams savęs įsivertinimui, buvo pateikti testai „ Būsimiems socialiniams darbuotojams“ , aptarti gauti rezultatai, vyko gyva diskusija, studentai turėjo puikią progą užduoti rūpimus klausimus tiesiogiai atvejo vadybą organizuojančioms ir vykdančioms specialistėms. Tai puiki galimybė studentams gyvai iš socialinio darbo praktikų išgirsti ir suprasti socialinio darbo esmę bei svarbą visuomenei.

Bendravimas ir viešinimas yra esminiai įrankiai, kurie leidžia efektyviai dalintis informacija, praktika, ir perspektyvomis su auditorija. Tai padeda kurti sąmoningumą, skatina dialogą ir supratimą bei leidžia formuoti bendrąją nuomonę. Bendravimas ir viešinimas yra svarbus siekiant kurti gerąją sklaidą, pritraukti baigiančius studijas jaunuolius į socialinių darbuotojų gretas.

 

RPBSPC Paramos šeimai tarnybos vedėja (socialiniam darbui su šeimomis) Edita Einingienė

Pakeisti teksto dydį