Budintis globotojas – tai laikinasis vaiko globėjas, kuris likusį be tėvų globos vaiką, nesusijusį giminystės ryšiais prižiūri savo gyvenamojoje vietoje ir natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam emocinį bei fizinį saugumą, visavertį vaiko poreikius atitinkantį ugdymą, auklėjimą ir kasdienę priežiūrą, vykdo kitas teises ir pareigas, numatytas Socialinių paslaugų įstatyme.

 

Budintis globotojas veikia pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.

 

Įstatyminis vaiko atstovas – globos centras. Budintis globotojas vienu metu negali prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius budinčio globotojo šeimoje – ne daugiau kaip 6 vaikai. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys.

 

Reikalavimai budinčiam globotojui

 • Būti 21-65 metų amžiaus.
 • Turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.
 • Pabaigti pagrindinius ir specializuotus GIMK mokymus.
 1. Reikiamus dokumentus pateikti  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriui Radviliškio rajone.
 2. Tarnyba atlieka asmens pradinį vertinimą dėl globėjams keliamų sveikatos, teistumo reikalavimo.
 3. Esant teigiamam pradiniam vertinimui, organizuojamos mokymų grupės ir individualūs susitikimai.
 4. Parengiama išvada dėl asmens pasirengimo vykdyti budinčio globotojo veiklą.
 5. Gavus teigiamą išvadą ir prireikus vaikui laikinos globos budinčio globotojo šeimoje, pasirašoma sutartis su Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centru.
 6. Vaikas apgyvendinimas budinčio globotojo šeimoje.

Budintis globotojas  savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiamos globos koordinatoriaus, psichologo, atestuotų asmenų konsultacijos, supervizijos, mokymai, savipagalbos.

 

Prisijunk prie mūsų komandos ir tapk budinčiu globotoju.

Mes Jums siūlome:

 • neįkainojamą patirtį ir emocijas dirbant su vaikais;
 • globos centro komandos nemokamą palaikymą ir pagalbą;
 • Radviliškio rajono savivaldybės 1500 eurų finansinę paramą tampant budinčiu globotoju;

Globos trukmė – iki 12 mėnesių.

Vaikų amžius – iki 18 metų.

Vaikų skaičius – nuo 1 iki 3.

Veiklos forma – darbas pagal individualios veiklos pažymą, sudarant paslaugų teikimo ir tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Mėnesinis atlygis:

 • Budėjimo laikotarpis – 1 MMA;
 • 1 vaikas – MMA + 0,5 MMA (kūdikis, paauglys nuo 12 metų ir neįgalus vaikas + 0,75 MMA);
 • 2 vaikai – MMA +0,5 MMA + 0,5 MMA  (kūdikis, paauglys nuo 12 metų ir neįgalus vaikas + 0,75 MMA);
 • 3 vaikai – MMA + 0,5 MMA + ,05 MMA + 0,5 MMA (kūdikis, paauglys nuo 12 metų ir neįgalus vaikas + 0,75 MMA).
 • Vaiko globos rūpybos išmoka išmoka – vaikui iki 6 metų 254,80 Eur/mėn., vaikui nuo 6 iki 12 metų 294 Eur/mėn., vaikui nuo 12 iki 18 metų ir neįgaliam 318,50 Eur/mėn.
 • Tikslinis priedas – 196 Eur/mėn.

 

Tapk budinčiu globotoju ir išpildyk vaiko troškimą turėti šeimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content