Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Krizių centre teikiamos laikinos nakvynės, psichologinės, socialinės paslaugos. Paslaugos teikiamos asmenims gyvenamąja vieta deklaravusiems Radviliškio rajone.

Krizių centro paslaugų gavėjai:
• asmenys, patyrę smurtą šeimoje;
• motinos ar tėvai su vaikais atsidūrę kritinėje padėtyje dėl gaisro ir stichinių nelaimių;
• kiti asmenys, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.

Kur kreiptis?
Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo, šeima (rūpintojas, artimieji bei kiti suinteresuoti asmenys) kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ar į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

Dokumentai, reikalingi norint gauti paslaugas krizių centre:
• prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
• pažymą apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
• išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) su sveikatos priežiūros specialisto išvada, kad gali gauti paslaugas Krizių centre;
• kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą.

Išskirtinais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniams saugumui, sveikatai ar gyvybei, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) bei kitas suinteresuotas asmuo turi teisę užpildyti prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikti dokumentus po to, kai jam suteikiamos socialinės paslaugos.

Į krizių centrą nepriimami asmenys:
• kuriems būtinas stacionarus gydymas;
• turintys proto negalią;
• kuriems reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;
• sergantys aktyvia tuberkulioze;
• lytiškai plintančiomis ligomis;
• sergantys AIDS;
• sergantys kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis.

 

 

 

Pakeisti teksto dydį