Socialinė priežiūra šeimoms – tai paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Kam gali būti skirta socialinės priežiūros šeimoms paslauga?

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos gavėjais gali būti:

 • socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai;
 • vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai;
 • asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai.

Kur teikiama socialinės priežiūros šeimoms paslauga?

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga gali būti teikiama šeimos namuose, socialinių paslaugų įstaigoje, viešosiose erdvėse (pagalba apsiperkant, lankantis kitose įstaigose ir pan.).

 Kokia socialinės priežiūros paslaugos teikimo trukmė / dažnumas?    

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga teikiama atsižvelgiant į šeimos poreikius:

 • socialinio darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – nuo 1 iki 7 kartų per savaitę;
 • individualios priežiūros darbuotojo apsilankymas šeimos namuose – iki 10 val. per savaitę;
 • socialinių paslaugų įstaigoje – pagal poreikį socialinio darbuotojo sprendimu (kai reikalinga kitų specialistų pagalba (pvz., psichologo) ar jei taip organizuoti paslaugas yra efektyviau) arba pagal šeimos narių poreikius (asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, maitinimo organizavimas ir kt.).

Kokia socialinės priežiūros šeimoms paslaugos sudėtis?

 • Bendravimas;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • motyvavimas siekti teigiamų pokyčių šeimos gyvenime;
 • kitų pagalbos priemonių pagal šeimos narių poreikius organizavimas (psichosocialinės ar intensyvios krizių įveikimo pagalbos, psichologinio konsultavimo, vaikų dienos socialinės priežiūros, piniginės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo ir ugdymo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.);
 • pagalba šeimos nariams prižiūrint mažamečius vaikus ir vaikus su negalia, užtikrinant jų saugumą, įgūdžių ugdymą ir poreikių tenkinimą pagal vaiko amžių;
 • kitų specialistų teikiamų paslaugų pagal poreikius organizavimas (psichologo, dietologo, gydytojo, kineziterapeuto ir kt.).

Kokie specialistai teikia socialinės priežiūros šeimoms paslaugą?

 • socialiniai darbuotojai;
 • individualios priežiūros darbuotojai.

Socialinės priežiūros šeimoms paslauga gali būti pradedama teikti be šeimos (vieno iš suaugusių šeimos narių) prašymo ir teikiama tarpusavio susitarimo ir bendradarbiavimo su šeima pagrindu, derinant paslaugos teikimo laiką pagal šeimos narių interesus ir numatant lankstų darbo grafiką (galimybę teikti paslaugas ne darbo valandomis, ne darbo dienomis).

Skip to content