Prevencinės socialinės paslaugos

Kompleksinės paslaugos (KOPA)
RPBSPC vykdo Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeninių šeimos namų funkcijas (toliau – BŠN). Užtikrina, kad prevencinės paslaugos Radviliškio rajone būtų teikiamos visiems gyventojams pagal poreikį. BŠN koordinuoja kompleksinių paslaugų teikimą. Kompleksinės paslaugos – paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos.

 

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

Skip to content