Specialiojo transporto paslauga

 

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras miesto ir rajono gyventojams teikia specialiojo transporto pavėžėjimo paslaugą. Specialaus transporto paslaugos teikimo tikslas – neįgaliųjų bei kitų socialiai pažeidžiamų asmenų transporto paslaugos poreikio užtikrinimas.

Specialaus transporto paslaugos teikimo paskirtis – teikti paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų, yra socialiai pažeidžiami (socialinę riziką patiriančios šeimos) ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Specialus transportas skiriamas:

 • vykti į respublikos ir rajono gydymo įstaigas;
 • vykti į respublikos ir rajono reabilitacijos įstaigas;
 • vykti į stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;
 • vykti į ortopedijos įmones;
 • vykti į techninės pagalbos neįgaliems centro skyrių;
 • vykti į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius;
 • vykti į socializacijos centrus;
 • vykti į dializes Radviliškio ligoninėje;
 • neįgaliųjų organizacijų kultūriniams ir laisvalaikio poreikiams.

 

Specialaus transporto paslauga teikiama:

 • sunkiai judantiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba pripažinti nedarbingais (0-25 procentai darbingumo);
 • vaikams su negalia;
 • sunkiai judantiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis arba, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo);
 • pensinio amžiaus asmenims, kuriems 70 ir daugiau metų;
 • socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir jų vaikams, (su socialinio darbuotojo rekomendacija).

 

Dokumentai, reikalingi norint gauti specialiojo transporto paslaugas

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas), pageidaujantis gauti specialaus transporto paslaugą, pateikia Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui:

 • prašymą, kuriame nurodo pageidaujamo vykimo datą, maršrutą bei vykimo priežastį;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas nuolat gyventi Lietuvoje);
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • pensininko pažymėjimą;
 • dokumentą, įrodantį vykimo tikslingumą.

Prašymą dėl specialaus transporto paslaugos skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to pats padaryti.

 

Specialaus transporto paslaugos apmokėjimas

 • specialaus transporto paslauga Radviliškio rajone, asmeniui teikiama nemokamai, neribojant važiavimų skaičiaus (nepiktnaudžiaujant suteikta galimybe, naudojantis šia paslauga);
 • specialaus transporto paslauga už Radviliškio rajono ribų asmeniui nemokamai teikiama du kartus per kalendorinius metus;
 • kai kreipiamasi vykti už Radviliškio rajono ribų daugiau nei du kartus per kalendorinius metus dėl specialaus transporto paslaugos teikimo, sekančius du kartus mokama 50% specialaus transporto paslaugos teikimo kainos;
 • asmenys, kurie specialaus transporto paslaugų vykti už Radviliškio rajono ribų pageidauja daugiau nei keturis kartus per kalendorinius metus (du kartus nemokamai ir du kartus mokėdami 50% paslaugos teikimo kainos), už kitas specialus transporto paslaugas moka 100% paslaugos teikimo kainos;
 • mokestis skaičiuojamas už specialaus transporto vykimą į pageidaujamą vietą ir grįžimą atgal (1,10 €/km);
 • transporto paslaugomis pasinaudojęs asmuo (arba vienas iš suaugusių šeimos narių, arba jo globėjas (rūpintojas), arba įgaliotas asmuo) privalo per tris (3) darbo dienas po paslaugos suteikimo sumokėti už suteiktas paslaugas.

 

 

Dėl informacijos kreiptis:

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras ,105 kab.

Tel. 8-422-53492; 8 698 58416

 

Pakeisti teksto dydį