Pinigų valdymas ir savęs, kaip vartotojo, suvokimas

Pinigų valdymas ir savęs, kaip vartotojo, suvokimas

Socialinių darbuotojų, dirbančių RPBSPC, praktika rodo, kad paslaugų gavėjams stinga gebėjimų tvarkant finansus. Dauguma paslaugų gavėjų turi problemų skaičiuodami savo išlaidas, įvairių skolų už komunalinius patarnavimus, antstoliams ir panašiai, todėl yra vertinga organizuoti mokymus finansinio raštingumo tema.
2021.01. 11-19 dienomis Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro socialinės darbuotojos (darbui su šeimomis) Rima Gustaitienė ir Lina Babrauskienė organizavo individualius užsiėmimus paslaugų gavėjams finansinio raštingumo tema „Pinigų valdymas ir savęs, kaip vartotojo, suvokimas“. Mokymams buvo ruošiamasi iš anksto. Paslaugų gavėjai dalyvavo anoniminėje anketinėje apklausoje, kurioje fiksavo savo šeimos mėnesio išlaidas. Užsiėmimo metu buvo taikomi šie darbo metodai: išankstinė anoniminė anketinė apklausa; motyvuojamasis pokalbis; teorijos pateikimas; baigiamoji anketinė apklausa.

Paslaugų gavėjai patobulino savo finansinio raštingumo gebėjimus ir įgūdžius, juos galės tikslingai panaudoti kasdieniniame gyvenime, planuojant pirkinius. Dauguma dalyvių gautą informaciją vertino teigiamai, todėl nuspręsta gilinti šią temą, pateikiant informaciją ir organizuojant praktinius užsiėmimus 2021m. Tikimasi, kad užsiėmimai įgalins paslaugų gavėjus tikslingai planuoti ir panaudoti gaunamas pajamas.
RPBSPC informacija

 

Pakeisti teksto dydį