Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras ieško naujo komandos nario ir skelbia atranką socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, pareigoms.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras ieško naujo komandos nario ir skelbia atranką socialinio darbuotojo, dirbančio su šeimomis, pareigoms.

Socialiniu darbuotoju, darbui su šeimomis, gali dirbti asmuo turintis aukštąjį socialinio darbo (ar jam prilyginamą) išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimą.
Darbo teritorija: Radviliškio miestas ir seniūnija;
Darbo krūvis: 1 etatas;
Darbo užmokestis: pastoviosios dalies koeficientas nuo 6,21 – 7,45;
Darbo sutartis: neterminuota.
Socialiniam darbui prilygintu išsilavinimu laikomas: 1) kitas aukštasis socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 40 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje (toks reikalavimas netaikomas socialiniams darbuotojams, turintiems socialinio pedagogo profesinę kvalifikaciją ir dirbantiems su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, socialinę riziką patiriančiais vaikais ir likusiais be tėvų globos vaikais); 2) kitas aukštasis ne socialinių mokslų studijų srities išsilavinimas ir gautas pažymėjimas, liudijantis, kad asmuo išklausė ir atsiskaitė ne mažiau kaip 60 kreditų socialinio darbo dalykų socialinius darbuotojus rengiančioje aukštojoje mokykloje.
Daugiau informacijos telefonais: (8 422) 53 492; 8 659 72905. Gyvenimo aprašymų lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., el. p. info@rpbspc.lt.
Pakeisti teksto dydį