RPBSPC „16 dienų be smurto prieš moteris“

RPBSPC „16 dienų be smurto prieš moteris“

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras tradiciškai kiekvienais metais prisideda prie akcijos „16 dienų be smurto prieš moteris“. Tai tarptautinė socialinė akcija organizuojama visame pasaulyje nuo 1991 metų. Šešiolikos dienų laikotarpis prasideda lapkričio 25-ąją  – tarptautinę smurto prieš moteris dieną ir tęsiasi iki gruodžio 10-osios – tarptautinės žmogaus teisių dienos. Toks simbolinis laikotarpio įrėminimas demonstruoja, jog smurtas yra žmogaus teisių pažeidimas.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras kartu su socialiniais partneriais: Radviliškio rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūnėmis ir Radviliškio probacijos tarnybos skyriaus specialiste, organizuoja susitikimus su  Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro ir Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus moksleiviais. Susitikimai vyks 2021 metų gruodžio 7 ir 9 dienomis. Susitikimų tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui. Mokytis atpažinti potencialų smurtautoją, pastebėti latentinį smurto reiškimąsi. Įtraukti dalyvius į diskusiją, skatinti nepalankaus smurtinio elgesio vertinimo formavimąsi.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centras prisidėdamas prie akcijos, 2021 metų lapkričio 25 dieną, organizuoja susitikimą su globėjais, kurio tikslas – aptarti vaikų patyrusių smurtą, nepriežiūrą ir apleistumą ar kitus traumuojančius įvykius situacijas, suaugusiųjų vaidmenis, rasti pagalbos būdus juos auginantiems globėjams (rūpintojams). 2021 metų lapkričio 30 dieną organizuoja susitikimą su globojamais vaikais, kurio tikslas – aptarti smurto ir patyčių priežastis ir pasekmes vaikų tarpe, pagalbos sau ar kitam būdus, išsiaiškinti kaip stabdyti patyčias ir smurtą.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centruose „Ąžuoliukas“ ir „Gandriukas“ taip pat vyks įvairūs užsiėmimai. Akcijos metų  vyks piešinių parodą „Draugiška šeima“, o 2021 metų gruodžio 8 dieną Vaikų dienos centrai organizuos vaikams filmų „Nepatogus kinas“ peržiūrą, kurios tikslas – atkreipti vaikų dėmesį į patyčių ir smurto žalą žmogui, skatinti teigiamą elgesį, draugiškumą ir palaikymą.

 

RPBSPC informacija

Pakeisti teksto dydį