RPBSPC galimybės integruoti neįgaliuosius į darbo rinką

RPBSPC galimybės integruoti neįgaliuosius į darbo rinką

2022 metų birželio 30 dieną Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – RPBSPC) direktorė Rita Pranė Vilimaitė dalyvavo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyriaus organizuotame susitikime. Susitikimo tikslas kartu su socialiniais partneriais ir darbo ieškančiais asmenimis, aptarti ir supažindinti neįgaliuosius su įmonių veiklomis ir galimybėmis bei integruoti juos į darbo rinką.
 
RPBSPC direktorė Rita Pranė Vilimaitė pristatė įstaigos misiją, tikslus bei uždavinius, papasakojo apie tris įstaigoje veikiančius padalinius, jų darbo specifiką, reikalingą išsilavinimą, specialistų darbo pobūdį bei jų poreikį, galimybes įsidarbinti turint negalią. Džiugu, kad Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras yra atviras ir lankstus darbo ieškantiems asmenims.
 
RPBSPC informacija
Pakeisti teksto dydį