RPBSPC Vaikų dienos centrai paminėjo valstybines šventes

RPBSPC Vaikų dienos centrai paminėjo valstybines šventes

„Istorija yra laisvė. Turėti savo istoriją – turėti savo laisvę.
Turėti laisvę – tai turėti atmintį. Atmintis – tai gyvybė.
Vienintelė atmintis nepavergiama. Kol atsimeni, tol esi.“
(Istorikas Simonas Daukantas J. Marcinkevičiaus dramoje „Daukantas“)
Valstybinės šventės yra puiki proga prisiminti savo šaknis, šalies istoriją, plėsti žinias apie savo kraštą, Lietuvai nusipelniusius žmones, apie tai pasakoti vaikams ir drauge patirti, kad Lietuvą kuriame nuolat bei kartu. Paminėti reikšmingiausioms valstybinėms Lietuvos šventėms: Vasario 16-ąjai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro (toliau – RPBSPC VDC) „Ąžuoliukas“ socialinė darbuotoja Inga Ragauskaitė sukūrė viktoriną „Apkabinu aš Lietuvą“ ir organizavo renginį RPBSPC VDC lankytojams ir jų tėvams. Renginys vyko trimis etapais: 2024-02-19 – VDC „Gandriukas“ Pakiršinyje, 2024-02-21 – VDC „Ąžuoliukas“ Radviliškyje ir 2024-03-06 – VDC „Saulės spindulėlis“ Baisogaloje. Renginio tikslas – ugdyti lankytojų pilietiškumą ir sąmoningumą, plėsti žinias apie savo kraštą, jos istoriją, gamtą, vietas, simbolius dalyvaujant viktorinoje. Susiskirstę komandomis, viktorinos dalyviai pasitikrino žinias apie gimtąją šalį, kūrybingai ir išradingai atliko užduotis. Viktorina buvo sudaryta iš septynių turų: „Ką aš žinau apie Lietuvą?“; „Vardai ir garsai“; „Pasislėpusi Lietuva“; „Grandinėlė“; „Vardai ir vaizdai“; „Įdomioji Lietuva“; „Užduotis“. Viktorinos metu netrūko geros nuotaikos, užsidegimo, komandinio darbo sutelktumo bei lyderystės elementų. Viktorinoje pralaimėjusiųjų nebuvo ir visi renginio dalyviai buvo apdovanoti diplomais bei saldžiais prizais. Džiaugiamės, kad kartu galėjome pabūti, pabendrauti ir pasidžiaugti, kad esame laisvos ir nepriklausomos Lietuvos piliečiai.
Dėkojame Radviliškio Lizdeikos gimnazijos savanorei Darijai Niedriai už pagalbą viktorinos metu. Smagu, kad renginys nepaliko abejingų ir visi RPBSPC VDC lankytojai bei dalyvavę tėveliai pripažino, kad jie ne tik įdomiai praleido laiką, bet gavo puikią pilietiškumo pamoką, patyrė pasididžiavimo savo Tėvyne jausmą. Renginys organizuotas įgyvendinant RPBSPC VDC pilietiškumo ugdymo veiklas, kuriomis siekiama auginti sąmoningus piliečius, suprantančius, kad nuo jų kasdieninių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir Lietuvos valstybės istorijos įvykiai ir ateitis.
RPBSPC VDC „Ąžuoliukas“ veiklas finansuoja LR SADM bei Radviliškio r. savivaldybė.
Informaciją parengė: RPBSPC VDC „Ąžuoliukas“ socialinė darbuotoja Inga Ragauskaitė
Pakeisti teksto dydį