RPBSPC VYKO SUSITIKIMAS SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAIS

RPBSPC VYKO SUSITIKIMAS SU TAUTINIŲ MAŽUMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVAIS

2022-11-23 įvyko RPBSPC inicijuotas susitikimas su Tautinių  mažumų departamento prie  LR  vyriausybės atstovais, kuriame dalyvavo specialistai iš įvairių Radviliškio rajono įstaigų bei institucijų. Susitikimas inicijuotas susidūrus su iššūkiais, teikiant socialines paslaugas romų tautybės šeimoms, kurių pagausėjo Šeduvos miestelyje pastaraisiais metais. Susitikime dalyvavo atstovai iš: Radviliškio rajono savivaldybės, Šiaulių AVPK Radviliškio RPK, Šeduvos gimnazijos, Šeduvos lopšelio-darželio, Šeduvos PSPC, VVTAĮT bei svečiai iš Jonavos socialinių paslaugų centro.

Susitikimo metu Tautinių mažumų departamento prie LR Vyriausybės ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško projekto ,,Vietinės romų platformos – kelias link bendradarbiavimo su savivaldybėmis“ rėmuose pristatė informaciją apie LR Tautinių mažumų departamento funkcijas, Europos Komisijos valstybėms narėms nustatomas romų integracijos gaires, vykdomas romų integracijos programas.

Organizacijos „Padėk pritapti“ projektų koordinatorė, edukatorė Agnieška Avin kartu su drauge atvykusiais romų bendruomenės atstovais supažindino susitikimo dalyvius su romų istorija, tradicijomis ir iššūkiais, kurie romus lydi šiomis dienomis. Susitikimo dalyviai aktyviai diskutavo apie kylančias problemas, galimybes padėti romų tautybės asmenims sėkmingai integruotis ugdymo sistemoje ir socialiniame gyvenime. Tokio pobūdžio susitikimai padeda pažinti ir suprasti, todėl tikimasi, kad vyks ir ateityje.

 

RPBSPC informacija

Pakeisti teksto dydį