Socialinis emocinis ugdymas Vaikų dienos centre „Ąžuoliukas“

Socialinis emocinis ugdymas Vaikų dienos centre „Ąžuoliukas“

Kiekvieną dieną mus lydi įvairios emocijos. Tai mes linksmi, tai supykę, vėl nuotaika giedra, bet staiga kažkas nuliūdino…ir taip viena emocija keičia kitą.

Emocijos yra labai svarbios mūsų gyvenime, todėl svarbu išmokti jas reguliuoti ir kontroliuoti, bet jokiu būdu nereiktų emocijų slopinti ar užgniaužti. Jausti visas emocijas yra normalu, tačiau būtina išmokti jas atpažinti ir valdyti, reikšti neskaudinant kitų. Nėra „gerų“ ar „blogų emocijų“, būna tik tinkamas arba netinkamas elgesys užplūdus emocijoms.

Socialinio emocinio ugdymo užsiėmimų metu VDC „Ąžuoliukas“ lankytojai mokosi pažinti save ir kitus, dirbti komandoje, analizuoti savo jausmus, elgesį bei sprendimus. Šiuos užsiėmimus padeda organizuoti ir pravesti RPBSPC psichologė Eglė D. pasitelkiant žaidimų terapijos metodą, kuris leidžia įvairiais būdais išreikšti savo jausmus nepatiriant spaudimo. Žaidimų terapija padeda spręsti įvairius vaikų sunkumus: nerimą, baimes, emocijų ir elgesio sunkumus.

Socialinio emocinio ugdymo veiklos organizuojamos įgyvendinant projekto „Vaikų dienos centro „Ąžuoliukas“ socialinių įgūdžių ugdymo veiklas. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Informaciją parengė:
RPBSPC VDC ,,Ąžuoliukas“ socialinės darbuotojos Jelena Vyšniauskienė ir Inga Ragauskaitė
Pakeisti teksto dydį