PAREIGOS TELEFONO NUMERIS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS
ADMINISTRACIJA
Direktorius +370 422 53492

+370 610 15002

direktore@rpbspc.lt
Pavaduotojas socialinėms paslaugoms +370 686 54839

+370 422 53499

pavaduotoja@rpbspc.lt
Buhalterija  +370 610 00691 buhalterija@rpbspc.lt

viktorijabuhalterija@rpbspc.lt

Personalo specialistas +370  659 72905 info@rpbspc.lt
Viešųjų pirkimų specialistas +370 659 61668
Vyr. specialistas ūkio reikalams  +370 698 58416
Techninės pagalbos priemonių specialistas +370 659 61668 centras@rpbspc.lt
Spec. transporto organizavimo specialistas  +370 698 58416

+370 422 53499

info@rpbspc.lt
VAIKŲ DIENOS CENTRAI
Vaikų dienos centras ,,Ąžuoliukas“ +370 698 58411 vaikudienoscentras@rpbspc.lt

 

 

Vaikų dienos centras ,,Gandriukas“ +370 698 58422
Vaikų dienos centras ,,Saulės spindulėlis“ +370 698 45898
PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA
Paramos šeimai tarnybos vedėjas socialinėms paslaugoms (socialiniam  darbui su šeima)  +370 698 58421 pagalbaseimai@rpbspc.lt

atvejovadyba@rpbspc.lt

Socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai)
Irena Ožolaitė  +370 659 61073 irenaozolaite@rpbspc.lt
Svetlana Elenauskienė +370  659 63041 svetlanaelenauskiene@rpbspc.lt
Toma Tučkienė  +370 659 63943 tomatuckiene@rpbspc.lt
Lina Frydendal +370 659 14275 linafrydendal@rpbspc.lt
Jolita Rainienė +370 659 14262 jolitarainiene@rpbspc.lt
Raimonda Varanavičienė +370  659 15541 raimondavaranaviciene@rpbspc.lt
Greta Kuizinienė  +370 698 58431 gretakuiziniene@rpbspc.lt
Lina Liutkevičienė  +370 659 14165 linaliutkeviciene@rpbspc.lt
Paramos šeimai tarnybos vedėjas socialinėms paslaugoms (socialiniam darbui su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis) +370 610 46009 pagalbainamus@rpbspc.lt
Integralios (globos ir slaugos) paslaugos į namus socialinis darbuotojas +370 671 68787

+370 422 53499

Slaugytojas (integralios (globos ir slaugos) paslaugos į namus)  +370 698 58417
Psichologas info@rpbspc.lt
GLOBOS CENTRAS
Globos centro veiklų vadovas/Tarnybos vyr. atestuotas asmuo  +370 659 72602 globoscentras@rpbspc.lt
Psichologas
Globos koordinatoriai/Tarnybos atestuoti asmenys
Loreta Zakienė +370 659 64578 globoscentras@rpbspc.lt
Monika Pociūtė +370 659 64583
Deimantė Kairienė +370 659 14580
Kotryna Antanavičiūtė +370 659 73675
PAGALBINIS PERSONALAS
Vairuotojas +370 606 22771 info@rpbspc.lt
RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų socialinis darbuotojas +370 698 58421

 

+370 686 54839

radviliskis.bsn@rpbspc.lt
Skip to content