Vasaros atostogos Radviliškio rajono vaikams neprailgo

Vasaros atostogos Radviliškio rajono vaikams neprailgo

Vasaros atostogų ir pirmojo rudens mėnesio metu Radviliškio rajone buvo įgyvendintas projektas – „Atostogų laikas – būsiu užsiėmęs ir sveikas“ . Tai vaikų užimtumą ir pramogų prieinamumą didinantis bei socialinę atskirtį mažinantis ir filantropijos idėją skleidžiantis projektas. Jo metu, vienokių ar kitokių socialinių sunkumų turinčių šeimų ir dėl to socialinę atskirtį patiriančių Radviliškio miesto ir Radviliškio rajono seniūnijose gyvenančių šeimų vaikai, atostogų metu ir kitu nuo pamokų ir darželių užsiėmimų laisvu laiku, prisiderinant prie šilto oro, galėjo nemokamai pramogauti „Pripučiamų batutų parko“ šventėse. Tokios „Pripučiamų batutų šventės“ buvo suorganizuotos 12 Radviliškio rajono seniūnijų viešose erdvėse, išnuomojant batutus, kuriuos padengiant transporto išlaidas – kurą, atvežė ir prižiūrėjo 5 jaunimo klubo „Mix“ savanoriai ir administravo Radviliškio jaunimo klubas „Mix“. Radviliškio rajono seniūnijos (Baisogalos, Šiaulėnų, Aukštelkų, Šeduvos miesto ir Radviliškio miesto) bei Radviliškio PBSP centras – tiesiogiai dirbantis su socialiai pažeidžiamomis grupėmis Radviliškio rajone padėjo surinkti tikslinę vaikų grupę. Radviliškio rajono seniūnijos surado erdves batutų šventėms, rūpinosi informacijos sklaida. 2022-06-01 – 2022–09-24 dienomis projekto organizuotos šventės sukvietė virš 530 Radviliškio rajono vaikų, smagiai praleisti laiką pramogaujant atostogų metu. Idėja paremta ne tik socialinių problemų sprendimo konceptu, bet ir sveikatinimu, nes įvairių tyrimų patvirtinta, kad šokinėjimas fiziškai lavina vaikų fizinę būklę, teigiamai veikia kvėpavimo takus.
Kad nemokamas vaikų užimtumas reikalingas socialiai remiamų šeimų vaikams, matome iš statistikos kuri yra pateikta Radviliškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų plane. Iš viso 2021 metų duomenimis, Radviliškio rajone buvo apie 300 Socialinės rizikos šeimų ir socialinės rizikos šeimose auga apie 580 vaikų. Projektas prasidėjo paruošiamaisiais darbai, kuomet projekto organizatoriai su partneriais – Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojais, Aukštelkų, Baisogalos, Šeduvos, Skėmių, Grinkiškio, Sidabravo, Šiaulėnų, Šaukoto, Radviliškio miesto seniūnais ir darbuotojais iki vasaros atostogų rinko ir grupavo vaikus, kurie pagal paskirtą laiką buvo pakviesti atvykti ir nemokamai pramogauti „Pripučiamų batutų parke“. Socialiniai darbuotojai padėjo sudaryti sąrašus, kiek kurioje seniūnijoje jų globojamų vaikų ateis į pramogas. Pagal poreikį batutai buvo paskirstyti šventėse. Iš viso per projekto organizavimo laiką į 12 seniūnijų buvo išnuomoti ir atvežti 25 batutai. Savanoriams aplankant rajono mokyklas ir darželius į pramogas buvo pakviesti su tėveliais atvykti ir visi kiti norintys, kurie prisidėjo prie šio projekto. Pirmieji batutų pramogas galėjo išbandyti Šiaulėnų ir Skėmių seniūnijų vaikai lydimi seniūnių Ievos Biznikienės ir Ingridos Gladkienės su šauniomis komandomis. Po to „Mix“ nariai batutus atvežė į Radviliškio miesto, Baisogalos, Šeduvos, Grinkiškio, Šaukoto, Sidabravo ir Aukštelkų seniūnijas. Džiaugsmingai šias aktyvias pramogas sutiko ir energingai išbandė Pociūnėlių, Vėriškių, Karčemų, Beinoravos ir Butėnų bendruomenių mažieji. Pabendravus su Šaukoto seniūnu Vidmantu Tamošiūnu, dar kartą įsitikinome, kad toks projektas reikalingas ir vaikai šios dienos labai laukė. Paskutinieji projekto teikiamomis paslaugomis pasidžiaugė Šeduvos seniūnijos, Butėnų bendruomenės vaikai. Šeduvos seniūnė Edita Mančiauskė pasidžiaugė puikiai praleista popiete, kurią papildė spalvingi batutai ir džiugesiu krykštaujantys vaikai. “Jūsų projektas labai reikalingas vaikams, gyvenantiems kaimiškose vietovėse”, mano E. Mančiauskė, vildamasi sulaukti projekto tęstinumo ateinančiais metais.
Projektas baigėsi aplankant partnerius, pasikalbant apie šį projektą ir jo reikalingumą. Prie projekto įgyvendinimo prisidėjo 12 Radviliškio rajono seniūnijų su savo darbuotojais, socialinių darbuotojų komanda iš Radviliškio parapijos bendruomenės socialinio paslaugų centro, Baisogalos, Šeduvos, Šiaulėnų gimnazijos vadovai ir darbuotojai, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos kolektyvas, kuriems Radviliškio rajono jaunimo klubas „Mix“ yra dėkingas už idėjos palaikymą ir įgyvendinimą. Už šios idėjos palaikymą klubo „MIX“ nariai dėkoja partneriams! Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro darbuotojams, Aukštelkų, Baisogalos, Šeduvos, Skėmių, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Šiaulėnų, Šaukoto, Radviliškio miesto seniūnijų seniūnams ir darbuotojams kurie padėjo atrinkti virš 500 vaikų. Baisogalos, Šeduvos, Šiaulėnų gimnazijų vadovams ir darbuotojams, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos vadovui ir darbuotojams. Savanoriams Vytautu, Simui, Jolitai, Ričardui, Angelei, Irmai, Simonai, Ramintai, Rasai, Ievai, Laimai, Arūnui. Projektą – „Atostogų laikas – būsiu užsiėmęs ir sveikas“ iš dalies finansavo Radviliškio rajono savivaldybė. Idėjos ir projekto autorystė priklauso Radviliškio rajono jaunimo klubui „MIX“.
Radviliškio rajono jaunimo klubo „MIX“ informacija.
Pakeisti teksto dydį