Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras nuo 2016 metų pradėjo teikti paslaugas globėjams (rūpintojams), įtėviams bei norintiems jais tapti, globojamiems (rūpinamiems) ir įvaikintiems vaikams. Nuo 2018 metų Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre buvo įkurtas Globos centro padalinys.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centras – vienas iš 66 visoje Lietuvoje veikiančių globos centrų, kuris padeda Radviliškio rajono vaikams surasti globėjus ar įtėvius ir teikia profesionalią pagalbą psichologines konsultacijas sprendimą globoti planuojantiems priimti ar jau priėmusiems žmonėms šiame prasmingame ir įkvepiančiame vaikų globos kelyje.

Paslaugos, kurias teikia globos centras:

  • Globėjų (rūpintojų) paieška
  • Konsultacijos ir informavimas, ketinantiems tapti budinčiais globėjais
  • Mokymai būsimiems globėjams
  • Savitarpio pagalbos grupės ir laikino atokvėpio organizavimas globėjams
  • Socialinės, psichologinės konsultacijos globėjams ir vaikams

Dėl paslaugų arba išsamesnės informacijos galima kreiptis:

Skip to content