Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (toliau – RPBSPC) Vaikų dienos centras (toliau – VDC) – teikia vaiko dienos socialinės priežiūros paslaugą vaikams nuo 6 iki 18 metų. RPBSPC veikia trys vaikų dienos centrai: VDC ,,Ąžuoliukas” Radviliškis, VDC ,,Gandriukas” Pakiršinys, VDC ,,Saulės spindulėlis” Baisogala.

Vaikų dienos centrai organizuoja vaikų laisvalaikį – meniniai, sportiniai užsiėmimai, kompiuterinis raštingumas, pamokų ruoša, įdomūs renginiai, šventės, ekskursijos, išvykos, vasaros poilsio stovyklos, susitikimai su įdomiais žmonėmis; socialinis emocinis ugdymas – bendravimo, jausmų suvokimo, emocijų raiškos, pasitikėjimo savimi, savigarbos, sąmoningumo stiprinimas; kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas – asmens higienos, sveikos mitybos, sveikos gyvensenos, kasdienių situacijų aptarimai; vaikų maitinimas – organizuojant vaikų maitinimą VDC lankytojai dalyvauja maisto gaminimo procese, tobulina stalo serviravimo, kultūringo elgesio, švaros ir tvarkos palaikymo įgūdžius; psichologinė pagalba vaikams ir tėvams – psichologas konsultuoja VDC lankytojus bei jų šeimos narius, teikia pagalbą sprendžiant iškylančias vaiko/šeimos problemas.

Pageidaujantys lankyti VDC, RPBSPC direktoriui pateikia užpildytą parengtos arba laisvos formos tėvų (globėjų) prašymą. Prie nustatytos formos prašymo pridedama vaiko gimimo liudijimo kopija.

Susisiekti su vaikų dienos centrais galite šiais kontaktais:

  • VDC Ąžuoliukas, Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis, tel. +370 698 58411
  • VDC Gandriukas, Parko g. 16, Pakiršinio k., Baisogalos sen., tel. +370 698 58422
  • VDC Saulės spindulėlis, Grinkiškio g. 9-4, Baisogala, Radviliškio raj., tel. +370 698 45898
  • El. p.: vaikudienoscentras@rpbspc.lt
  • Vaikų dienos centrų veiklą galite sekti Facebook paskyroje https://www.facebook.com/rpbspc.lt
Skip to content