Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Darbo užmokestis


 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m. I ketv. 2019 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. II ketv. 2019 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. III ketv. 2019 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2019 m. IV ketv. 2019 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2019 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai)          
Direktorė 
Direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams
1
Vyr. buhalterė 
Vyr. socialinės darbuotojos 1249,82 3,5 1344,63 3,5 1384,24 4,15 1395,17 1343,47 
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
                 
Buhalteris
0,75 0,75 0,75 0,75 
Vyr. personalo specialistas 1045,53 1137,99 1085,42 940,54 1052,37 
Viešųjų pirkimų specialistas 912,02 904,68 1058,18 1208,79 1020,92 
Paramos šeimai tarnyba
                 
Socialiniai darbuotojai
1,75 1178,06 1,75 1025,89 1,25 1161,12 1,75 1075,97 1110,26 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis
26 1188,81 27 1339,61 27 1342,58 27 1501,02 1343,00 
Individualios priežiūros personalas
35,25 744,17 36 846,71 36 826,42 36,75 913,26 832,64 
Laikini globėjai
400,00 555,00 555,00 555,00 
Globos koordinatoriai 4,5 1125,30 4,5 1166,92 4,5 1136,92 5,5 1257,13 1171,57 
Atvejo vadybininkai 1232,85 1389,96 1322,65 1416,91 1340,59 
Transporto ir ūkio veiklos personalas
                 
Vyr. specialistas ūkio reikalams
Vairuotojas
Valytojos 1,5 555,001,5 555,00 1,5 555,00  1,5555,00 555,00 
Sveikatos priežiūros personalas
                 
Slaugytojas
Slaugytojų padėjėjos
3,5 711,88 3,5 922,18 3,5 941,73 2,5 877,42 863,30 
Kinezeterapeutas
0,25 753,92 0,25 1221,80 0,25 1145,26 0,25 1144,93 1066,47 
Masažistas
0,5 0,5 0,5 0,5 
Krizių centro personalas
                 
Socialinis darbuotojas (krizių centre)
0,5 0,5 0,5 0,5 
Budėtojas (krizių centre)
 -
Psichologas
1,3 1222,37 1,25 1238,34 1,25 1298,43 1,25 1169,63 1232,19 

*- nesutinka skelbti (2003 m. balandžio 18 d. Nr. 480 nutarimas „Dėl bendrųjų reikalavimų Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosios programoms aprašo tvirtinimo" II skyriaus 22.3 punktas) 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m. I ketv. 2018 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. II ketv. 2018 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. III ketv. 2018 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2018 m. IV ketv. 2018 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2018 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) 5 933,83 1058,44  7982,22 1062,95 1009,36 
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
                 
Buhalteris
0,75
616,98
0,75 654,36 0,75 876,49 0,75 964,14 777,99 
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas1
604,17 
694,68 681,71   660,19 
Vyr. personalo specialistas       749,88 749,88 
Viešųjų pirkimų specialistas       639,97 639,97 
Paramos šeimai tarnyba
                 
Socialiniai darbuotojai
3
710,22
800,59 2,5 759,92 2,5 753,04 755,94 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis
26,5 823,83 26,5 835,22 26,5 807,48 26,5 1021,88 827,10 
Individualios priežiūros personalas
34 459,15 34,5 578,61 34,5 556,50 34,5 612,15 551,60 
Laikini globėjai

400,00 400,05 400,00 400,00 400,00 
Globos koordinatoriai 689,00 723,45 706,23 
Atvejo vadybininkai 834,75 1001,70 918,23 
Transporto ir ūkio veiklos personalas
                 
Vyr. specialistas ūkio reikalams
1
660,24 798,00 779,10 857,01 773,59 
Vairuotojas
1
550,41536,42 598,24 658,06 585,78 
Valytoja
1
413,91411,81 1,25 400,00 1,5 400,00 406,43 
Sveikatos priežiūros personalas
                 
Slaugytojas
0,25 479,64624,96 612,15 673,36 597,53 
Slaugytojų padėjėjos
4
442,263,5 555,78 3,5 530,00 3,5 583,00 527,76 
Kinezeterapeutas
0,25
519,120,25 631,680,25612,15 0,25 673,36 609,08 
Masažistas
0,5
518,280,5 628,800,5 612,15 0,5 673,36 607,40 
Krizių centro personalas
                 
Socialinis darbuotojas (krizių centre)
0,5
573,720,5 612,780,5 569,75 0,5 626,73 595,75 
Budėtojas (krizių centre)
2519,32567,17 543,25 
Psichologas
0,75
759,080,75 822,920,75 821,50 1,25 821,50 806,25 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m. I ketv. 2017 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. II ketv. 2017 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. III ketv. 2017 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2017 m. IV ketv. 2017 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2017 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Vadovai (direktorius, pavaduotojas, tarnybų vadovai) 5 842,79
 5 897,50
5
857,60
5
910,48
877,09
Personalo, apskaitos, planavimo ir viešųjų pirkimų specialistai
                 
Buhalteris
0,75
478,95
0,75
536,34
0,75
534,45
0,75
616,30
541,51
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistas1
534,20
1
563,64
1
551,46
1
594,72
561,01
Paramos šeimai tarnyba
                 
Socialiniai darbuotojai
2,75
626,40
2,75
633,03
2,75
645,58
2,75
660,94
641,49
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis
24
672,66
24
777,26
26,5
712,62
26,5
739,10
725,41
Individualios priežiūros personalas
34
421,52
34
428,84
34
436,22
34
456,12
435,67
Laikini globėjai
 
   2
378,63
2
386,19
382,41
Transporto ir ūkio veiklos personalas
                 
Vyr. specialistas ūkio reikalams
1
524,90
1
632.73
1
634,20
1
652,16
610,00
Vairuotojas
1
492,89
1
509,67
1
516,39
1
572,25
522,80
Valytoja
1
380,00
1
380,00
1
380,10
1
448,77
397,22
Sveikatos priežiūros personalas
                 
Slaugytojas
1
341,41
1
410,34
1
435,12
1
452,38
409,81
Slaugytojų padėjėjos
3
402,23
3
408,54
3
411,32
3
428,42
412,63
Kinezeterapeutas
0,5
221,55
0,5
225,12
0,25
198,24
0,25
126,84
137,10
Masažistas
0,5
221,55
0,5
225,12
0,5
220,29
0,5
232,89
224,96
Krizių centro personalas
                 
Socialinis darbuotojas (krizių centre)
0,5
234,90
0,5
241,50
0,5
239,82
0,5
279,93
249,04
Budėtojas (krizių centre)
2,7
459,36
2,7
533,67
2,7
495,41
2,7
494,54
495,75
Psichologas
1
-
1
-
1
-
1
-
-

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2016 m. I ketv. 2016 m. I ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. II ketv. 2016 m. II ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. III ketv. 2016 m. III ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2016 m. IV ketv. 2016 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis, su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių) 2016 m. vidutinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis, Eur (neatskaičius mokesčių)
Direktorius 1
994,00
1
994,00
1
994,00  1
990,28  993,07 
Direktorės pavaduotoja 1
745,50
1
745,50
1
762,70  1
873,12  781,71 
Vyr. buhalteris
-
-
1
710,00
1
729,69  1
847,06  762,25 
Buhalteris1
686,33
0,75
568,00
0,75 607,360,75 755,71 643,69 
Vyriausias socialinis darbuotojas 2
647,87
2
647,87
2
627,85  2
742,07  666,42 
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre, krizių centre) 1
585,75
1,5
523,63
1,5
551,13  1,5
611,29  567,95 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 18
645,55
18
662,78
18
675,96  18
688,68  668,24 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su globėjais, įteviais, rūpintojais
1
603,50
1
603,50
1,5
603,50  2
643,08  613,40 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 34
411,80
34
411,80
33,75  411,80  -
-
-
Socialinio darbuotojo padėjėjas (pagalba į namus) -
-
-
-
-
-
 20,5 460,54   423,98
Socialinio darbuotojo padėjėjas ( dienos globa asmens namuose) -
-
- -
- -
12
459,70  423,77 
Psichologas 1
568,00
1
585,75
1
581,15  1
646,59  579,01 
Valytojas (kiemsargis) 1
380,00
1
380,00
1
380,00  1
380,00
380,00
Vairuotojas 1
426,00
1
426,00
1
426,00  1
516,60  448,65 
Vyr. specialistas ūkio reikalams
-
-
1
532,50
1
537,83  1
635,75  568,69 
Specialistas ūkio reikalams 1
532,50
-
-
-
-
-
-
-
Apskaitininkas 0,75 513,57 -
-
-
-
-
-
-
Vyr. personalo - viešųjų pirkimų specialistas
-
-
1
426,00
1
426,00  1
596,40  482,80 
Personalo - viešųjų pirkimų specialistas 1
454,40
-
-
-
-
-
-
-
Slaugytoja 0,75422,45
0,75
422,45
0,75
422,45 1
442,69 427,51 
Slaugytojų padėjėjos 1
411,80
1
411,80
3
411,80 3
431,12 416,63 
Kinezeterapeutas 0,25
404,70
0,25
422,45
0,25
422,45 0,5
212,95 427,13 
Masažistas 0,5
404,70
0,5
422,45
0,5
422,45 0,5
230,22 427,51 

 

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2015 m. I ketv. 2015 m. I ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. II ketv. 2015 m. II ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. III ketv. 2015 m. III ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Etatų skaičius 2015 m. IV ketv. 2015 m. IV ketv. bruto darbo užmokestis, Eur (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2015 m. darbo užmokestis su priedais Eur, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1
805,85
1
949,32  1
805,60  1
824,61 846,35
Direktorės pavaduotoja 1
634,64
1
674,15  1
668,86  1
807,91
699,88
Buhalteris1
639,00
1
616,84 1
678,75 1
726,30
657,83
Vyriausias socialinis darbuotojas 2
584,51
2
625,92  2
611,56  2
740,51
639,30
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre, krizių centre) 1
532,26
1
549,23  1
524,83  1
690,74
576,99
Socialinis darbuotojas (vaikų dienos centre) -
-
0,25
115,38  0,25
115,38  0,25
115,38
115,38
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 18
555,50
18
553,53  18
576,87  18
560,46
561,59
Socialinio darbuotojo padėjėjas 26,75
361,92
28,25
359,76  31
374,88  30,5
433,97
382,63
Psichologas 1
532,50
1
532,50  1
531,53  1
632,72
557,31
Valytojas (kiemsargis) 1
314,00
1
379,23  1
320,09  1
416,33
357,41
Vairuotojas 1
406,82
1
520,46  1
436,88  1
485,52
442,30
Specialistas ūkio reikalams 1
438,00
1
492,82  1
573,68  1
616,98
528,62
Apskaitininkas - viešųjų pirkimų specialistas 1
404,70
1
405,83  -
-
-
-
-
Apskaitininkas -
-
-
- 0,75
298,83  0,75
419,71
359,27
Personalo - viešųjų pirkimų specialistas -
-
-
-
1
403,50  1
497,93
423,81
Slaugytoja  1404,70
1
399,36 0,75
303,52 0,75
460,95
392,14
Slaugytojų padėjėjos 5
342,95
 8333,24 4
330,27 1
522,24
382,14
Kinezeterapeutas 0,25
101,17
0,25
101,20 0,25
101,17 0,25
125,38
107,23
Masažistas 1
404,70
1
404,70 0,5
202,350,5
303,53
328,82

 

Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketv. 2014 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius II ketv. 2014 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius III ketv. 2014 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius IV ketv. 2014 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2014 m. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 2667,73 1
2754,50  1 2766,27
1
2792,80  2738,34 
Direktorės pavaduotoja 1 2124,26
1
2080,01  1
2255,73 1
2074,00  2151,33 
Buhalteris

1

2312,67
1
2282,20 1
2368,15
1
2333,80 2323,24 
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 1610,75
2
1914,03  2
2011,72
2
2031,70  1884,72 
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 1 1689,30
1
2065,90  1
1991,41
1
1926,40  1869,04 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 17 1798,03
16
1925,60

16

1972,95
16
2048,80  1939,93 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 21 1203,45
26
1243,30  27,75
1231,86
27,75
1190,10  1208,47 
Psichologas 0,5
915
1
1472,70 

1

2017,82
1
2044,30  1659,04 
Valytojas (kiemsargis) 1 1000,4
1
1003,92  1
1180,98
1
1119,90  1100,43 
Vairuotojas 1 1323,6
1
1328,40  1
1360,56
1
1323,60  1335,92 
Specialistas ūkio reikalams 1 1281
1
1281,00  1
1203,52 1
1567,90  1350,81 
Apskaitininkas - personalo specialistas 1 640,50
1
1213,50  1
1381,00
1
1281,00  1289,13 
Slaugytoja 0,75
1043,100,75
1107,10 0,75
1059,70
0,75
1043,10 1048,63 
Slaugytojų padėjėjos 5
1134,60
5
1107,50 5
1208,51
5
1130,10 1157,74 
Kinezeterapeutas 0,25
347,70
0,25
347,70 0,25
349,11
0,25
346,45 347,75 
Masažistas 0,75
1043,10
0,75
1043,10 0,75
1081,80
0,75
1043,10 1056,00 

Pareigybių pavadinimas Darbuotojų skaičius I ketv. 2013 m. I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius II ketv. 2013 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius III ketv. 2013 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Darbuotojų skaičius IV ketv. 2013 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt (neatskaičius mokesčių) Priskaičiuotas vidutinis 2013 m. darbo užmokestis su priedais Lt, neatskaičius mokesčių
Direktorius 1 2664,40 1 2764,40 1 2943,88 2764,40  2784,27 
Direktorės pavaduotoja 1 2101,76 1 2086,33 1 2078,02 1 2204,93  2117,76 
Buhalteris

1

2059,932172,17 2235,86 2196,00 2165,99 
Vyriausias socialinis darbuotojas 2 1472,55 2 1560,90 2 1704,96 1635,00  1593,36 
Socialinis darbuotojas (krizių centre) 1 1668,44 1 1666,44 1 1582,21 1686,00  1650,78 
Socialiniai darbuotojai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis 14 1511,00 13 1594,79 13 1654,57 13  2976,14*  1934,19 
Socialinio darbuotojo padėjėjas 26 1236,12 23 1141,28 23 1112,46 24,75  1154,20  1116,02 
Psichologas 1 793 0,5 776,91 0,5 807,45 0,5  760,46  784,46 
Valytojas (kiemsargis) 1 1244,25 1 1137,32 1 879,47 1000,00  1065,26 
Vairuotojas 1 1293,30 1 1482,84 1 1131,77 1240,30  1287,06 
Specialistas ūkio reikalams 1 1060,19 1 1304,93 1 1292,23 1052,59  1177,49 
Apskaitininkas - personalo specialistas     0,5 640,50 0,5 640,50 0,5  640,50  640,50 
Slaugytoja       0,751043,10 1043,10 
Slaugytojų padėjėjos       1134,60 1134,60 
Kinezeterapeutas       0,25 347,70 347,70 
Masažistas       0,75 1043,10 1043,10 

 

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 511 "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo" (Žin., 1993, Nr. 28-655), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo viceministro 2012 m. vasario 02 d. raštu Nr. (19.7-3.3) SD-753 „Dėl darbo užmokesčio didinimo socialinį darbą dirbantiems darbuotojams", 2013 m. gruodžio 19 d. Radviliškio rajono tarybos sprendimu Nr.T-645 ir atsižvelgdama į Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro 2012 m. spalio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-186-(10.2) „Dėl Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro tarnybinių koeficientų nustatymo principų bei papildomo apmokėjimo už darbą ir skatinimo tvarkos aprašo tvirtinimo" išmokėtas darbuotojos 25% dydžio metinio tarnybinio atlyginimo priedas.

Mūsų svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate su slapukų naudojimu, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine. Mūsų Privatumo politiką rasite čia . Sutinku