Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP išduodamos LR piliečiams, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Radviliškio rajone ir turintiems judėjimo negalią.Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP Radviliškio rajono gyventojams išduodamos iš techninės pagalbos neįgaliems centro Šiaulių skyriaus pagal panaudos sutartį.
Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:
• Išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027a
• Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje).
• Neįgaliojo pažymėjimas arba senatvės pensinį amžių patvirtinantis dokumentas.
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
• Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą, arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
Pageidaujantiems įsigyti judėjimo TPP
Pirmiausiai skiriama atnaujinta TPP, asmuo nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūloma atnaujintą priemonę, kuri techniškai tvarkinga ir atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.
Asmenims norintiems įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojama lovą, čiužinį praguloms išvengti, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis bei asmenims su visiška negalia.
Už rankomis ar automatiškai reguliuojama lovą turi sumokėti:
1. 43 eurų įmoką už naują rankomis reguliuojamą lovą;
2. 20 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą rankomis reguliuojamą lovą;
3. 72 eurų įmoką už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
4. 35 eurų įmoką už pakartotinai išduodamą automatiškai reguliuojamą lovą;
Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo lovos išdavimo asmeniui dienos, grąžinama asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui, pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:
1. 15 eurų už naują rankomis reguliuojamą lovą;
2. 8 eurus už pakartotinai išduotą rankomis reguliuojamą lovą;
3. 29 eurus už naują automatiškai reguliuojamą lovą;
4. 15 eurų už pakartotinai išduotą automatiškai reguliuojamą lovą.”

Asmenims norintiems gauti:

Naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar asmenims su visiška negalia ir asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir gyventi be patogumų.
Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi sumokėti:
1. 6 eurų įmoką už naują naktipuodžio kėdutę;
2. 3 eurų įmoką už pakartotinai išduotą naktipuodžio kėdutę;
Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą vaikštynę su staliuku turi sumokėti:
1. 9 eurų įmoką už naują vaikštynę su staliuku;
2. 5 eurų įmoką už pakartotinai išduotą vaikštynę su staliuku.
TPP privaloma atsiimti patiems ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam žmogui. Priemonei sulūžus ar sugedus ją būtina grąžinti į įstaigą, iš kurios ji buvo gauta.
Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Neįvykdžius šios sąlygos, priemonės bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui.

Dėl informacijos kreiptis:
Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 102 kab.
Tel.  8 659 61668

Pakeisti teksto dydį