Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP išduodamos LR piliečiams, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Radviliškio rajone ir turintiems judėjimo negalią. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre TPP Radviliškio rajono gyventojams išduodamos iš techninės pagalbos neįgaliems centro Šiaulių skyriaus pagal panaudos sutartį.

Techninės pagalbos priemonėms gauti reikalingi šie dokumentai:
• Išrašas iš medicininių dokumentų – forma Nr. 027a
• Prašymas dėl techninės pagalbos priemonės skyrimo (pildomas vietoje).
• Neįgaliojo pažymėjimas arba senatvės pensinį amžių patvirtinantis dokumentas.
• Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).
• Dokumentas, patvirtinantis asmens gyvenamąją vietą, arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

Pageidaujantiems įsigyti judėjimo TPP

Pirmiausiai skiriama atnaujinta TPP, asmuo nepagrįstai atsisakęs įsigyti siūlomą atnaujintą priemonę, kuri techniškai tvarkinga ir atitinka jo fizinius, socialinius bei medicininius poreikius, įrašomas į asmenų, pageidaujančių įsigyti šią priemonę, eilės pabaigą.

Asmenims norintiems įsigyti rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, čiužinį praguloms išvengti, turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba visiška negalia.

Už automatiškai reguliuojamą lovą asmuo turi sumokėti vienkartinę įmoką:

Už naują – 100 EUR, už pakartotinai išduotą – 50 EUR.

Asmeniui, grąžinus automatiškai reguliuojamą lovą nuo sutarties sudarymo datos per 12 mėnesių, grąžinama įmokos dalis,:

Už naują lovą – 40 EUR, už pakartotinai išduodamą – 20 EUR.

Asmenims norintiems gauti:

Naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi būti nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, visiška negalia ir asmenims. Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą naktipuodžio kėdutę (be ar su ratukais) turi sumokėti vienkartinę 20 EUR įmoką.

Asmuo, sutikęs įsigyti siūlomą vaikštynę su staliuku, turi sumokėti vienkartinę 20 EUR įmoką.

TPP privaloma atsiimti patiems ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informavimo, kad priemonė gauta, dienos. Neatsiėmus pageidaujamos techninės pagalbos priemonės per nustatytą laiką, ji atiduodama kitam žmogui. Priemonei sulūžus ar sugedus ją būtina grąžinti į įstaigą, iš kurios ji buvo gauta.

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo per 30 dienų grąžinti asmens turėtą TPP. Neįvykdžius šios sąlygos, priemonės bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Visos išduotos techninės pagalbos priemonės, kai tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos, grąžinamos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centrui.

Dėl informacijos kreiptis:

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, 102 kab.
Tel.  8 659 61668

Darbo laikas:
Pr. 8.00 – 15.45
A. 8.30 – 15.45
T. 8.30 – 15.45
K. 8.30 – 15.45
P. 8.30 – 14.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45
Skip to content