Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga – tai paslauga, teikiama asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Į paslaugos sudėtį įeina: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui (šeimai) gali būti skirtinga, atsižvelgiant į jo (šeimos) poreikius, bet turi susidėti ne mažiau kaip iš trijų paslaugų.

 

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga Radviliškio rajone teikiama šeimoms, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu.

 

Paslaugos teikimo tikslas: sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Paslaugos teikimo uždaviniai:
• teikti socialinę pagalbą šeimoms, kurios patiria socialinę riziką seniūnijų teritorijose;
• padėti ugdyti suaugusiųjų šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti sveiką, saugią ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje;
• siekti ugdyti suaugusių šeimos narių įgūdžius užtikrinti vaikams visapusį vystymąsi ir ugdymą;
• ugdyti šeimos narių gebėjimus palaikyti ryšius su visuomene;
• siekiant pagalbos šeimai ir vaikui efektyvumo, skatinant seniūnijos, savivaldybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikiamos visose Radviliškio rajono seniūnijose ir Radviliškio mieste.

Pakeisti teksto dydį