Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Telefonų numeriaiPadalinio pavadinimas Darbuotojo vardas, pavardė Darbuotojo pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Administracija Rita Pranė Vilimaitė Direktorė 8-422-53492
8-610-15002
direktore@rpbspc.lt
Žydrūnė Plungienė Pavaduotoja socialinėms paslaugoms 8-610-46009
8-422-53499
info@rpbspc.lt
zydrunepl@gmail.com 
Inga Pocienė Vyr. buhalterė 8-610-00691 buhalterija@rpbspc.lt 
Vitalija Deltuvienė
Buhalterė 8-610-00691
buhalterija@rpbspc.lt
Raminta Jonušienė
Vyr. personalo ir viešųjų pirkimų specialistė
8-659-61668
ramintajonusiene@gmail.com
Samanta Lapinskaitė Atestuota GIMK socialinė darbuotoja 8-659-72602 samantlapinskaite@gmail.com 
Jolita Margevičienė Atestuota GIMK socialinė darbuotoja 8-659-72602 j.margeviciene@gmail.com 
Techninės pagalbos priemonės/ Spec. transporto organizavimas Ramunė Bartkienė Vyr. specialistė ūkio reikalams 8-698-58416 ramune.bartkiene@gmail.com 
Krizių centras/Vaikų dienos centras Jelena Vyšniauskienė Socialinė darbuotoja 8-698-58411 jelena.vysniauskiene@gmail.com
Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja 8-659-72784 inngar@gmail.com 
Rūta Repšienė  Psichologė 8-659-68985 rutrepsiene@gmail.com 
Paramos šeimai tarnyba

 

 

 

 
Edita Einingienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-698-58421 edita.eininge@gmail.com
Milda Mockaitytė - Cicilionienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-686-54839 Vaiko priežiūros atostogose 
Toma Dabašinskaitė Vyr. socialinė darbuotoja 8-686-54839  
Kristina Pranckevičienė
Slaugytoja 8-698-58417  
Laimutė Butkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58418  
Laima Balčiūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58419  
Birutė Ruškienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58424  
Birutė Liškienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58425  
Lolita Masiliūnienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58426  
Violeta Normantienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-659-62453  
Regina Švabinskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-646-11743  
Birutė Ragauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58429  
Rima Rainienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58430  
Renata Jakubauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58431  
Milda Stalionienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58432  
Birutė Barauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58433  
Birutė Sereikienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58434  
Vilma Valauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58435  
Oksana Peseckienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58428  
Asta Rudaitienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58406  
Roma Mockaitienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58437  
Virginija Savickienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58438  
Ingrida Miselienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-693-67685  
Reda Dambrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-620-54270  
Aida Dovidaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-670-79506  
Lina Štankelienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72921  
Virginija Poškuvienė
(Šaukoto sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58401  
Rasa Ambložiejienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58402  
Rita Norvaišaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58404  
Lina Kudriavcevaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-09711  
Ernesta Šmitienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58405  
Eglė Leščiauskaitė
(Radviliškio m.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72847
 
Laimutė Počiejienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
8-698-58415  
Jolita Giniotienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58423  
Rūta Sirvidaitė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72779  
Virginija Gvildienė
(Šeduvos sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72904
 
Deimantė Petraitė
(Šeduvos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-698-58414
pb.deimante@gmail.com
Tomas Danyla
(Šeduvos sen.) 
Socialinis darbuotojas, dirbanti su šeimomis 8-698-58407  
Svietlana Jagminienė
(Skėmių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58408  
Jolanta Meleškienė
(Grinkiškio sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58409  
Erika Patiejūnienė
(Radviliškio sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-698-58412  
Edita Šiukštienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58413  
Gabrielė Stalygaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72759  
Asta Biliuvienė
(Tyrulių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58427  
Valė Bernotavičienė
(Tyrulių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72905  
Raimonda Varanavičienė
(Aukštelkų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58410
varanavicieneraimonda@gmail.com 
Loreta Benaitienė
(Pakalniškių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-620-80436  
Greta Griguolaitė
(Pakalniškių sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72846  
Ona Rimšienė
(Šiaulėnų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72894
 
Rūta Šimkutė
(Šiaulėnų m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72797  
Inga Motiečiūtė
(Sidabravo sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-62454  
Daiva Kriščiūnienė
(Radviliškio m.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58402  
Globos centras
Loreta Zakienė
Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-64578
 
Ramutė Keraitė
Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)  8-659-64583
 
Monika Pociūtė
Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)  8-659-64583
 
Irena Ožolaitė
Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-61073
 
Svetlana Elenauskienė
Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-63041
 
Egidija Kučiauskienė
Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-61022
 
Domantė Lukienė
Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-63943
 
Pagalbinis personalas Artūras Nėjus Vairuotojas 8-606-22771