Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras

Telefonų numeriaiinfo@rpbspc.ltatvejovadyba@rpbspc.ltgloboscentras@rpbspc.ltErika Patiejūnienėpagalbaseimai@rpbspc.ltpagalbaseimai@rpbspc.ltpagalbaseimai@rpbspc.ltatvejovadyba@rpbspc.lt

Padalinio pavadinimas Darbuotojo vardas, pavardė Darbuotojo pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Administracija Rita Pranė Vilimaitė Direktorė 8-422-53492
8-610-15002
direktore@rpbspc.lt
Žydrūnė Plungienė Pavaduotoja socialinėms paslaugoms 8-610-46009
8-422-53499
pavaduotoja@rpbspc.lt
Inga Pocienė Vyr. buhalterė 8-610-00691 buhalterija@rpbspc.lt 
Vitalija Deltuvienė
Buhalterė 8-610-00691
buhalterija@rpbspc.lt
Raminta Jonušienė
Vyr. personalo specialistė
8-659-61668
info@rpbspc.lt
Simona Jurkėnienė Viešųjų pirkimų specialistė 8-659-61668 info@rpbspc.lt 
Samanta Lapinskaitė Atestuota GIMK vyr. socialinė darbuotoja 8-659-72602 atvejovadyba@rpbspc.lt
Jolita Margevičienė Atestuota GIMK socialinė darbuotoja 8-659-72602 globoscentras@rpbspc.lt
Techninės pagalbos priemonės/ Spec. transporto organizavimas Ramunė Bartkienė Vyr. specialistė ūkio reikalams 8-698-58416 info@rpbspc.lt
Krizių centras/Vaikų dienos centras Jelena Vyšniauskienė Socialinė darbuotoja 8-698-58411 vaikudienoscentras@rpbspc.lt
Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja 8-659-72784 kriziucentras@rpbspc.lt
Rūta Repšienė  Psichologė 8-659-68985 info@rpbspc.lt
Paramos šeimai tarnyba

 

 

 

 
Edita Einingienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-698-58421 pagalbainamus@rpbspc.lt
Milda Mockaitytė - Cicilionienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-686-54839 Vaiko priežiūros atostogose 
Erika PatiejūnienėVyr. socialinė darbuotoja 8-686-54839 pagalbaseimai@rpbspc.lt 
Kristina Pranckevičienė
Slaugytoja 8-698-58417 pagalbainamus@rpbspc.lt
Kristina TvarijonaitėSocialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58418 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Laima Balčiūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58419 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Birutė Ruškienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58424 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Birutė Liškienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58425 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Lolita Masiliūnienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58426 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Violeta Normantienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-659-62453 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Regina Švabinskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-646-11743 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Raimonda Šeigienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58412 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Birutė Ragauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58429 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Rima Rainienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58430 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Renata Jakubauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58431 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Milda Stalionienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58432 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Birutė Barauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58433 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Birutė Sereikienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58434 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Vilma Valauskienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58435 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Oksana Peseckienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58428 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Asta Rudaitienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58406 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Roma Mockaitienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58437 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Virginija Savickienė
Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58438 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Ingrida Miselienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-693-67685 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Reda Dambrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-620-54270 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Aida Dovidaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-670-79506 pagalbainamus@rpbspc.lt 
Virginija Poškuvienė
(Šaukoto sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58401 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rasa Ambložiejienė
(Radviliškio sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58403 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rita Norvaišaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58404 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Lina Kudriavcevaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-09711 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Tamara Poškienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58405 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Eglė Leščiauskaitė
(Radviliškio m.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72847
pagalbaseimai@rpbspc.lt
Laimutė Počiejienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis
8-698-58415 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Jolita Giniotienė
(Baisogalos m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58423 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rūta Sirvidaitė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72779 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Gintarė Stonkuvienė
(Baisogalos sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-83958pagalbaseimai@rpbspc.lt
Virginija Gvildienė
(Šeduvos sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72904
pagalbaseimai@rpbspc.lt
Deimantė Petraitė
(Šeduvos m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-698-58414
pagalbaseimai@rpbspc.lt
Tomas Danyla
(Šeduvos sen.) 
Socialinis darbuotojas, dirbanti su šeimomis 8-698-58407 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Svietlana Jagminienė
(Skėmių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58408 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Jolanta Meleškienė
(Grinkiškio sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58409 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Kristina Černikovienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58413 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Gabrielė Stalygaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72759 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Asta Biliuvienė
(Tyrulių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58427 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Valė Bernotavičienė
(Tyrulių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72905 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Raimonda Varanavičienė
(Aukštelkų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58410
pagalbaseimai@rpbspc.lt
Loreta Benaitienė
(Pakalniškių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-620-80436 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Narimanta Virbickaitė
(Pakalniškių sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72846 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Greta Griguolaitė
(Pakalniškių sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis8-659-72846 Vaiko priežiūros atostogose 
Ona Danutė Rimšienė
(Šiaulėnų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72894
pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rūta Šimkutė
(Šiaulėnų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72797 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Inga Motiečiūtė
(Sidabravo sen.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-62454 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Indrė Monkutė
(Radviliškio m.) 
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58402 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Globos centras
Loreta Zakienė
Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-64578
globoscentras@rpbspc.lt
Deimantė Kairienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-14580 globoscentras@rpbspc.lt
Monika Pociūtė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-64583 globoscentras@rpbspc.lt
Daiva Čeponienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-72921 globoscentras@rpbspc.lt
Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-72784 globoscentras@rpbspc.lt  
Irena Ožolaitė  Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-61073 atvejovadyba@rpbspc.lt
Svetlana Elenauskienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)8-659-63041atvejovadyba@rpbspc.lt
Egidija KučiauskienėSocialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)8-659-61022atvejovadyba@rpbspc.lt
Domantė Lukienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-63943 atvejovadyba@rpbspc.lt
Ramutė Keraitė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-14165 atvejovadyba@rpbspc.lt
Daiva Kriščiūnienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-14275 atvejovadyba@rpbspc.lt
Ernesta Šmitienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-14262 atvejovadyba@rpbspc.lt
Lina Štankelienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė)  8-659-15541 atvejovadyba@rpbspc.lt
Pagalbinis personalas Artūras Nėjus Vairuotojas 8-606-22771 info@rpbspc.lt