adalinio pavadinimas Darbuotojo vardas, pavardė Darbuotojo pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Administracija Rita Pranė Vilimaitė Direktorė 8-422-53492
8-610-15002
direktore@rpbspc.lt
Žydrūnė Plungienė Pavaduotoja socialinėms paslaugoms 8-610-46009
8-422-53499
pavaduotoja@rpbspc.lt
Inga Pocienė Vyr. buhalterė 8-610-00691 buhalterija@rpbspc.lt
Vitalija Deltuvienė Buhalterė 8-610-00691 buhalterija@rpbspc.lt
Raminta Jonušienė Vyr. personalo specialistė 8-659-61668 Vaiko priežiūros atostogose
Inga Stuokaitė-Jagėlienė Personalo specialistė 8-659-61668 info@rpbspc.lt
Simona Jurkėnienė Viešųjų pirkimų specialistė 8-659-61668 Vaiko priežiūros atostogose
Laima Skiriuvienė Viešųjų pirkimų specialistė 8-659-61668 info@rpbspc.lt
Techninės pagalbos priemonės/ Spec. transporto organizavimas Ramunė Bartkienė Vyr. specialistė ūkio reikalams 8-698-58416 info@rpbspc.lt
Vaikų dienos centras Jelena Vyšniauskienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-698-58411 vaikudienoscentras@rpbspc.lt
Inga Ragauskaitė Socialinė darbuotoja 8-659-72784 vaikudienoscentras@rpbspc.lt
Paramos šeimai tarnyba

 

Edita Einingienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-698-58421 pagalbainamus@rpbspc.lt
Milda Mockaitytė – Cicilionienė Vyr. socialinė darbuotoja 8-686-54839 pagalbaseimai@rpbspc.lt,
atvejovadyba@rpbspc.lt
Kristina Pranckevičienė Slaugytoja 8-698-58417 pagalbainamus@rpbspc.lt
Kristina Tvarijonaitė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58418 pagalbainamus@rpbspc.lt
Laima Balčiūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58419 pagalbainamus@rpbspc.lt
Birutė Ruškienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58424 pagalbainamus@rpbspc.lt
Birutė Liškienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58425 pagalbainamus@rpbspc.lt
Lolita Masiliūnienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58426 pagalbainamus@rpbspc.lt
Violeta Normantienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-659-62453 pagalbainamus@rpbspc.lt
Regina Švabinskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-646-11743 pagalbainamus@rpbspc.lt
Raimonda Šeigienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58412 pagalbainamus@rpbspc.lt
Birutė Ragauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58429 pagalbainamus@rpbspc.lt
Rima Rainienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58430 pagalbainamus@rpbspc.lt
Renata Jakubauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja pagalbainamus@rpbspc.lt
Milda Stalionienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58432 pagalbainamus@rpbspc.lt
Birutė Barauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58433 pagalbainamus@rpbspc.lt
Birutė Sereikienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58434 pagalbainamus@rpbspc.lt
Vilma Valauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58435 pagalbainamus@rpbspc.lt
Oksana Peseckienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58428 pagalbainamus@rpbspc.lt
Asta Rudaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58406 pagalbainamus@rpbspc.lt
Roma Mockaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58437 pagalbainamus@rpbspc.lt
Virginija Savickienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-698-58438 pagalbainamus@rpbspc.lt
Ingrida Miselienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-693-67685 pagalbainamus@rpbspc.lt
Reda Dambrauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-620-54270 pagalbainamus@rpbspc.lt
Aida Dovidaitienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-670-79506 pagalbainamus@rpbspc.lt
Vilma Čeblauskienė Socialinio darbuotojo padėjėja 8-659-72904 pagalbainamus@rpbspc.lt
Eglė Bučinskaitė Socialinio darbuotojo padėjėja pagalbainamus@rpbspc.lt
Virginija Poškuvienė
(Šaukoto sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58401 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rita Norvaišaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58404 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Virginija Gvildienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-09711 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Tamara Poškienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58405 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rima Gustaitienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72847 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Laimutė Počiejienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58415 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Jolita Rainienė
(Baisogalos m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58423 Vaiko priežiūros atostogose
Rūta Kaušienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72779 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Gintarė Stonkuvienė
(Baisogalos sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-83958 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Deimantė Petraitė
(Šeduvos m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58414 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Tomas Danyla
(Šeduvos sen.)
Socialinis darbuotojas, dirbanti su šeimomis 8-698-58407 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Svietlana Jagminienė
(Skėmių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58408 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Jolanta Meleškienė
(Grinkiškio sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58409 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Kristina Černikovienė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58413 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Gabrielė Stalygaitė
(Radviliškio m.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72759 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Asta Biliuvienė
(Tyrulių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58427 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Raimonda Varanavičienė
(Aukštelkų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-698-58410 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Loreta Benaitienė
(Pakalniškių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-620-80436 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Greta Griguolaitė
(Pakalniškių sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72846 Vaiko priežiūros atostogose
Ona Danutė Rimšienė
(Šiaulėnų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72894 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Rūta Šimkutė
(Šiaulėnų sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-72797 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Inga Motiečiūtė
(Sidabravo sen.)
Socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis 8-659-62454 pagalbaseimai@rpbspc.lt
Globos centras Samanta Lapinskaitė Atestuota GIMK vyr. socialinė darbuotoja 8-659-72602 globoscentras@rpbspc.lt
Loreta Zakienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-64578 globoscentras@rpbspc.lt
Deimantė Kairienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-14580 globoscentras@rpbspc.lt
Monika Pociūtė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-64583 globoscentras@rpbspc.lt
Daiva Čeponienė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-72921 globoscentras@rpbspc.lt
Kotryna Antanavičiūtė Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) 8-659-73675 globoscentras@rpbspc.lt
Rūta Repšienė Psichologė 8-659-68985 globoscentras@rpbspc.lt
Eglė Diliūnienė Psichologė 8-659-93720 globoscentras@rpbspc.lt
Atvejo vadyba Irena Ožolaitė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-61073 atvejovadyba@rpbspc.lt
Svetlana Elenauskienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-63041 atvejovadyba@rpbspc.lt
Justinas Ralys Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-63943 atvejovadyba@rpbspc.lt
Daiva Kriščiūnienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-14275 atvejovadyba@rpbspc.lt
Ernesta Šmitienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-14262 atvejovadyba@rpbspc.lt
Lina Štankelienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-15541 atvejovadyba@rpbspc.lt
Reda Miniauskaitė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-698-58431 atvejovadyba@rpbspc.lt
Lina Liutkevičienė Socialinė darbuotoja (atvejo vadybininkė) 8-659-14165 atvejovadyba@rpbspc.lt
Pagalbinis personalas Artūras Nėjus Vairuotojas 8-606-22771 info@rpbspc.lt

 

Pakeisti teksto dydį