Apie prekybą žmonėmis

RPBSPC VDC ,,Saulės spindulėlio” ir ,,Gandriuko” lankytojams vyko prevencinis renginys ,,Kaip atpažinti prekybos žmonėmis rizikos veiksnius ir tinkamai reaguoti ?”  Prekyba žmonėmis – tai suaugusiųjų ir vaikų pirkimas, pardavimas ir išnaudojimas, žalojantis žmones, darantis neigiamą įtaką visuomenei ir ekonomikai. Reikia kalbėtis su lankytojais šia tema, padėti jiems suprasti šį reiškinį, sužinoti galimus pavojus ir pagalbos galimybes.  Susitikimas organizuotas, įgyvendinant RPBSPC VDC ,,Saulės spindulėlis” ir ,,Gandriukas” pilietiškumo ugdymo veiklas. RPBSPC VDC veiklas finansuoja LR SADM ir Radviliškio r. savivaldybė.
Informaciją parengė VDC ,,Saulės spindulėlis”
Skip to content