INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

INTEGRALIOS PAGALBOS TEIKIMAS IR PLĖTRA LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

 

2023 m. sausio 2 d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras pradėjo vykdyti projektą Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“.

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

 

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatyti specialieji  poreikiai.

Projekto metu numatomos veiklos: slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais),  psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

 

Paslaugos teikiamos mobilios komandos principu. Komandą sudaro: socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai (socialinis darbuotojas, individualios priežiūros darbuotojai, slaugytojas, slaugytojo padėjėjai, prireikus – psichologas, reabilitacijos specialistai (kineziterapeutas ir masažuotojas).

 

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

 

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje integralią pagalbą bus gavę 50 neįgalūs ar senyvo amžiaus asmenys.

 

Projekto trukmė – 2023 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Projekto koordinatorius: Europos socialinio fondo agentūra.

 

Suinteresuotus asmenis dėl paslaugų prašome kreiptis į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių telefonu (8 422) 69 136, El. paštas: toma.malinauskiene@radviliskis.lt

 

Pakeisti teksto dydį