Renginys asmenims su negalia „Aš ir tu – mes kartu“

Renginys asmenims su negalia „Aš ir tu – mes kartu“

Minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną Užimtumo tarnybos prie SADM Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Radviliškio skyrius gruodžio 5 dieną organizavo informacinį renginį-susitikimą „Aš ir tu – mes kartu“. Renginyje dalyvavo 15 asmenų, turinčių negalią, Radviliškio skyriaus l. p. e. vedėja, 3 Radviliškio skyriaus atvejo vadybininkės, paslaugų darbdaviams specialistė ir 6 socialiniai partneriai. Žmonės su negalia gali išreikšti save įvairiose srityse. Svarbiausia, sudaryti jiems sąlygas bendrauti ir nesijausti kitokiu, nei kiti. Kitiems reikalinga pagalba dėl sveikatos problemų, specialiųjų poreikių. Tie asmenys, kurie nori ir gali dirbti, registruojasi į Užimtumo tarnybą. Radviliškio skyriaus l. e. p. vedėja Ruslana Veitienė susirinkusiems dalyviams pristatė kokias paslaugas teikia Užimtumo tarnyba asmenims su negalia, kad padėtų jiems integruotis į darbo rinką: tai profesinė reabilitacija, įdarbinimo su pagalba paslaugos, lydimoji pagalba, subsidija darbo užmokesčiui, subsidija darbo asistento išlaidoms. Vedėja skatino asmenis nebijoti naujovių, keisti ar įgyti naują profesiją, aktyviau domėtis laisvomis darbo vietomis. Radviliškio rajono savivaldybės viešoji bibliotekos atstovės Loreta Skačkauskaitė ir Daiva Žiaunienė pristatė, kad biblioteka jau antrus metus aktyviai prisideda prie iniciatyvos „Biblioteka visiems“, kuria siekiama plačiau atverti duris skirtingų poreikių turintiems lankytojams. Viešąją biblioteką jau yra pasiekusios įvairios garsinės knygos, skirtos regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms. Judėjimo negalią turintiems žmonėms knygas bibliotekos darbuotojos pristato į namus. Bibliotekoje vyksta įvairūs užsiėmimai specialiųjų lavinamųjų klasių vaikams. Tai pagalbinių priemonių rinkinys, kuris padeda vaikui nusiraminti, susikaupti, suvaldyti kilusį nerimą ar netinkamą elgesį, mažina hiperaktyvumą. Radviliškio viešoji biblioteka taip pat stengiasi didinti fizinį savo paslaugų prieinamumą – joje įrengtas liftas, neįgaliesiems pritaikyti tualetai, pažymėti laiptai, kad turintys regėjimo sutrikimų bibliotekoje galėtų saugiau judėti.
VšĮ „Tavo viltis“ vadovė Valentina Jasiūnienė pristatė, kad vienas iš įstaigos tikslų atsakyti į Radviliškio mieste ir rajone gyvenančių šeimų psichosocialinius poreikius. Įstaigoje veikia vaikų dienos centras, kuriame vaikai gali būti nuo 12 val. iki 18 val. kol tėveliai baigia darbus. Įvairių užsiėmimų pagalba ugdoma vaikų socializacija, mokinamasi veikti komandoje, suteikiama galimybė atskleisti vaikų gebėjimus, troškimus, siekius. Vaikų dienos centras dalyvauja projektuose, įvairiose parodose, draugauja su kitais vaikų dienos centrais. Vaikų dienos centre įkurta ,,Dailės studija“, kurios tikslas ugdyti vaikų meniškumą. Visos šios socialinės paslaugos teikiamos nemokomai. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro direktorė Rita Pranė Vilimaitė supažindino, kad ši mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikia skirtingų rūšių paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje, kurią sudaro 3 padaliniai:
I – Paramos šeimai tarnyba, teikianti prevencines, bendrąsias socialines paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
II – Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu;
III – Globos centras, organizuojantis ir teikiantis koordinuotą ir nekoordinuotą pagalbą bei kitas socialines paslaugas norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu, budinčiu globotoju ar įvaikinti vaiką, ar įvaikintam vaikui, įtėviui ir/ar kartu gyvenantiems su jais asmenims, globojamam (rūpinamam) ar įvaikintam vaikui, budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui ir/ar kartu su jais gyvenantiems asmenims, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro atstovė Kornelija Matonienė pristatė, kokiomis paslaugomis asmenys gali naudotis. Tai psichologo paslaugos. Individualios konsultacijos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų. Vienam asmeniui teikiamos ne daugiau kaip 6 nemokamos individualios konsultacijos su psichologu. Taip pat Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras teikia priklausomybių konsultantų paslaugas. Šio paslaugos skirtos priklausomybes turintiems Radviliškio rajono gyventojams bei jų artimiesiems, užtikrinant nemokamų ir anonimiškų priklausomybės konsultavimo paslaugų teikimą. Dar viena paslauga – ankstyvoji intervencija. Tai socialinių, pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas jaunuoliams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), bet nėra nuo jų priklausomi, siekiant paskatinti jų nevartoti. Visos paslaugos teikiamos nemokamai. Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos “Radviliškio Viltis” atstovė Danutė Janušauskienė informavo, kad bendrija tapo aktyvia valstybinės Neįgaliųjų socialinės integracijos programos vykdytoja. Jos įgyvendinami projektai ir teikiamos paslaugos skirtos ne tik bendrijos nariams, bet ir visos Lietuvos sutrikusios raidos žmonėms, jų šeimoms bei globėjams. Čia lankytojai gali kurti įvairius meno dirbinius, gėlių kompozicijas, dalyvauto sporto varžybose, pažinti gamtą, puoselėti tautos tradicijas ir netgi gaminti.
Radviliškio diabeto klubo „Likimas“ vadovė Aldona Januševičienė informavo, kad klubas vienija žmones, sergančius Cukriniu diabetu. Klubas savo nariams teikia akredituotas paslaugas. Pagrindinės paslaugos – tai įvairūs sveikos gyvensenos mokymai, susitikimai su specialistais ir gydytojais. Klubo nariai dalyvauja fizinio aktyvumo užsiėmimuose, sporto veikloje, darbščiųjų rankų būrelio veikloje bei romansų ansamblyje ,,Romantika”. Galime pasidžiaugti, kiek daug yra įstaigų/organizacijų bei juose dirbančių darbuotojų ir specialistų, teikiančių įvairias paslaugas asmenims su negalia. Svarbiausia, kad reikiama informacija pasiektų asmenis ar jų šeimos narius, kuriems tai aktualu ar būtina. Tad renginio „Aš ir tu – mes kartu“ tikslas pasiektas!
RPBSPC informacija
Skip to content